Nieuws
NSL neemt afstand van omstreden homo-bepaling (of toch niet?)
Na alle ophef over de vermeende homodiscriminatie bij de christelijke studentenvereniging NSL schrijft het bestuur nu dat de visie in de omstreden landelijke richtlijn ‘geen afspiegeling van de visie van NSL’ is, ‘niet wordt onderschreven’ en ‘geen invloed op het lokale beleid’ heeft.
Sebastiaan van Loosbroek
dinsdag 1 december 2020
Foto Marc de Haan

De publicatie in Mare van de Koersbepaling Homoseksualiteit, waarin onder meer staat dat van homoseksuele leden wordt verlangd dat zij als single en zonder het hebben van seks door het leven gaan, leidde tot veel ophef. Er kwam een gesprek met wethouder Paul Dirkse (D66) en D66-Kamerlid Jan Paternotte heeft aangekondigd Kamervragen over de kwestie te gaan stellen. Ook de universiteitsraad wil opheldering van het college van bestuur over het document.

Dat NSL afgelopen weekend een persbericht op haar website publiceerde, lijkt erop te wijzen dat de vereniging zich steviger tegen het beleidsdocument van de overkoepelende christelijke studentenorganisatie Navigators wil uitspreken.

Geen afspiegeling

NSL-voorzitter Joanne Sloof schrijft: ‘De door Navigators Nederland beschreven visie in de Koersbepaling is geen afspiegeling van de visie van NSL, is niet door NSL onderschreven en heeft geen invloed op het lokale beleid.’

‘De door Navigators beschreven visie is geen afspiegeling van de visie van NSL en niet door NSL onderschreven’

Dat is nieuw: in een uitgebreid interview over de Koersbepaling dat Mare in oktober had met interim-directeur Studentenwerk van Navigators Wouter Verbree en NSL-voorzitter Joanne Sloof, sprak Sloof zich niet uit tegen de inhoud van het document.

Op de vraag hoe het bestuur van NSL tegen dit landelijke document aankijkt, antwoordde ze destijds: ‘Het belangrijkste is dat er niet wordt gediscrimineerd op welke manier dan ook, dus ook niet op grond van geaardheid. Dat proberen we uit te dragen.’

Met het persbericht doet NSL nu dus voor het eerst afstand van de Koersbepaling. Of toch niet?

Onduidelijk

Sloof wilde alleen per mail reageren op vragen. Of het NSL-bestuur zich met deze verklaring inderdaad distantieert van de Koersbepaling, en op welke manier de visie van NSL dan verschilt van die van Navigators, geeft ze geen duidelijk antwoord.

Sloof mailt dat NSL ‘niet één bepaalde visie’ hanteert, maar ‘openstaat voor alle visies en meningen van leden over dit onderwerp, waaronder de visie die is beschreven in de Koersbepaling’.

Kortom: NSL onderschrijft de visie die in de Koersbepaling staat beschreven niet, en de visie is ook geen afspiegeling van de visie van NSL, maar het is wel een visie waar de vereniging voor openstaat. Oftewel: het blijft onduidelijk of NSL nu wel of niet expliciet afstand neemt van het document.

‘Het is ons verlangen en doel om een vereniging te zijn waar iedere student zich werkelijk welkom en geliefd voelt’

In het persbericht staat verder dat ‘NSL geen onderscheid maakt als het gaat om het bekleden van een (bestuurs)functie, ook niet voor homoseksuele leden met een relatie’. En: ‘Het is ons verlangen en doel om een vereniging te zijn waar iedere student zich werkelijk welkom en geliefd voelt en waar zoveel mogelijk studenten de kans geboden wordt om God te leren kennen en het leven met Hem te ontdekken, ongeacht seksuele voorkeur.’

Voorschot

Op de vraag wanneer NSL voor het laatst een homoseksueel lid in het bestuur heeft gehad, antwoordt Sloof: ‘Omdat wij geen onderscheid maken op basis van geaardheid in sollicitatiegesprekken hebben we hier geen gegevens van. Daarnaast willen we de privacy van onze leden respecteren en geven we persoonlijke informatie niet vrij.’

Carel Stolker reageerde op Twitter dat NSL met de persverklaring ‘de duidelijkheid geeft die ze eerder ook al aan wethouder Paul Dirkse en mij gaf’. Daarmee neemt Stolker een voorschot op de bespreking in de universiteitsraad aanstaande maandag.