donderdag 20 juni 2019
Het brein wil suiker
Suiker zorgt er als het ware voor dat je hersenen zich kunnen ontspannen. Maar bij zowel heel dikke als heel dunne mensen lijkt er meer aan de hand te zijn.
donderdag 20 juni 2019
De natuurkundige die schilder werd (en het alsnog maakte in de wetenschap)
In de wetenschap ging hij het niet maken, dacht de Amerikaanse natuurkundige Gregory Horndeski, die kunstschilder werd. Veertig jaar later brak zijn theorie alsnog door.
donderdag 20 juni 2019
Waarom paddo’s helpen tegen depressie
Het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoekt de werking van paddo’s tegen chronische depressie. Nic van der Wee, psychiater en hoogleraar, zoekt nog proefpersonen.
donderdag 13 juni 2019
Hoeveel drijft er? En waarheen?
Het Citizen Science Lab gaat samen met de bevolking van Leiden de hoeveelheid plastic afval in de grachten inventariseren. ‘Dit gaat verder dan een publicatie in een vakblad.’
donderdag 13 juni 2019
Hoe Kenia vrede sloot met de leeuwen
De populatie leeuwen in Kenia zit in de lift, dankzij intensieve samenwerking met de bevolking. Mare ging mee op veldwerk met Leidse biologen die de dieren voorzien van een halsband met zender. ‘En hap... weg is mijn camera.’
donderdag 13 juni 2019
Radiorug - Warmweerlibelles - Buys Ballot
De Nederlandse libellenfauna is het meest 'opgewarmd' van Europa.
donderdag 13 juni 2019
Wetenschapsagenda verstrekt 61 miljoen
Afgelopen woensdag is er voor het eerst serieus onderzoeksgeld uitgedeeld namens de Nationale Wetenschapsagenda.
donderdag 6 juni 2019
Is dit nou echt belangrijk?
De biodiversiteit op aarde wordt bedreigd en daarom staat de mensheid voor lastige keuzes. Filosoof Bas Haring wil daarover een debat voeren, maar stuit op veel weerstand.
donderdag 6 juni 2019
Hoe een natuurkundig genie de kogel kreeg
Lev Vasilevitsj Sjoebnikov gold als briljant fysicus. In Leiden deed hij de kennis op waarmee hij in de Sovjet-Unie een eigen lab wist op te tuigen. Maar toen greep Stalin in.
donderdag 6 juni 2019
Longschimmel - patenten - wormen
De vernieuwendste wetenschap lijkt ook het vaakst iets nuttigs op te leveren.
donderdag 23 mei 2019
De ontdekking van de hemel
De nieuwe tentoonstelling in de oude Sterrewacht belicht de astronomie van de afgelopen honderd jaar.
donderdag 23 mei 2019
De computer die niemand begrijpt
De quantumcomputer gaat ons leven veranderen, zegt de Amerikaanse natuurkundige Seth Lloyd. Hij moet alleen nog even worden gebouwd. ‘Het druist tegen de intuïtie in, ook die van mij.’