woensdag 13 juli 2022
College geeft meer vaste contracten
Ruim honderd docenten die een tijdelijk contract hadden, hebben een vaste aanstelling gekregen of krijgen die nog. Van de 369 docenten op een tijdelijk contract doen er zeker 119 structureel werk, concludeerde de universiteit.
vrijdag 8 juli 2022
Pas in 2023 meer zekerheid over Humanities Campus
Naar verwachting zal een aangepast stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus eind dit jaar klaar zijn, waarna het begin 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. ‘Hopelijk heeft de universiteit dan eindelijk zekerheid.’
donderdag 7 juli 2022
Rechten herziet award voor studenten met problemen: ‘Geen zieligheidscompetitie’
De Faculteit Rechten stelde een prijs in voor studenten die ondanks tragische persoonlijke omstandigheden toch succesvol studeren. Na felle kritiek van de faculteitsraad wordt de ‘wrange’ onderscheiding herzien. ‘Dit is het etaleren van leed.’
donderdag 7 juli 2022
Geesteswetenschappen krijgt mogelijk 27 extra docenten
Dankzij meer middelen vanuit het Rijk kan de faculteit Geesteswetenschappen vermoedelijk 22 tot 27 extra universitair docenten aannemen om de werkdruk te verlagen. ‘Dit zal verlichting geven.’
woensdag 6 juli 2022
Universiteitsraad twijfelt over lage verzuimcijfers: ‘Zo fit kunnen we nooit zijn’
Het ziekteverzuimcijfer van het wetenschappelijk personeel ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Volgens de universiteitsraad geeft dit cijfer echter niet de werkelijke situatie weer: ‘Het schept een heel verkeerd beeld van hoe het met de mensen gaat.’
zaterdag 2 juli 2022
Ombudsfunctionaris wil gedragscode social media (maar de universiteitsraad niet)
De ombudsfunctionaris voor studenten vindt het noodzakelijk dat er een universitaire gedragscode voor social media komt. De Faculteit Geesteswetenschappen heeft al zo’n regeling. De universiteitsraad is niet enthousiast. ‘Ik vind het bijna op censuur lijken.’
woensdag 29 juni 2022
Proctoring blijft bestaan (maar wordt wel beter geregeld)
Het gebruik van software om studenten die thuis tentamens maken in de gaten te houden is nu vastgelegd in een universitair proctoringprotocol. De universiteitsraad benadrukt wel dat digitaal meekijken alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. ‘We moeten extreem terughoudend zijn.’
maandag 20 juni 2022
Anneke Knaap, het oudste lid van Catena, was voor iedereen een betrouwbaar baken
Anneke 'An' Knaap, buurvrouw én het oudste lid van studentenvereniging Catena, is vanochtend op 88-jarige leeftijd overleden.
donderdag 16 juni 2022
‘We zijn gezond, maar arm’
De Faculteit Archeologie kan na een aantal magere financiële jaren de reserves weer wat aanvullen. Het bestuur wil meer beurzen gaan binnenhalen.
donderdag 16 juni 2022
Studentenstroom leidt tot ruimtegebrek. En overwerk, vreest raad
Personeelspartij FNV in de universiteitsraad maakt zich zorgen over het gebrek aan collegezalen op de universiteit. Door een ‘nijpend tekort’ zijn er vaker avondcolleges.
donderdag 16 juni 2022
‘Versterk de grens tussen de universiteit en het gekkenhuis’
De faculteit Sociale Wetenschappen wil dat instituten publicatiekosten opnemen in de begroting.
donderdag 16 juni 2022
Studenten die botte mails sturen, moet je opvoeden
De Rechtenfaculteit werkt aan beleid om botte mails van studenten aan te pakken. Een Utrechtse docentdecaan dient daarbij als voorbeeld. 'Als je je mails zo blijft formuleren, antwoord ik niet.'