donderdag 18 juli 2024
Rector en collegevoorzitter gaan door voor tweede termijn
De raad van toezicht heeft rector magnificus Hester Bijl en voorzitter van het college van bestuur Annetje Ottow benoemd voor een tweede termijn per februari 2025. Dat maakte de universiteit vandaag bekend.
woensdag 10 juli 2024
Raad is zeer kritisch op aanpak affaire Hofman: ‘Dit is ontzettend ongemakkelijk’
De universiteitsraad heeft stevige kritiek op de manier waarop het college van bestuur de affaire Hofman afhandelt. Er zijn zorgen over de betrouwbaarheid van onderzoek naar universitaire misstanden en het interview dat collegevoorzitter Annetje Ottow gaf over het schrikbewind bij Archeologie. ‘Je kunt het zien als iemand onder de bus gooien.’
dinsdag 9 juli 2024
Onduidelijkheid en zorgen over begroting bèta’s: ‘We weten niet wat er gaat gebeuren’
Cijfers zijn er nog niet voor de begroting van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, maar met de kabinetsplannen lijken bezuinigingen onvermijdelijk. ‘We komen hier alleen samen doorheen.’
vrijdag 5 juli 2024
FSW komt 1,2 miljoen euro negatiever uit in begroting dan verwacht
De faculteit Sociale wetenschappen moet vrij onverwacht een gat in de begroting dichten van 1,2 miljoen. Het tekort bij het instituut van psychologie valt hoger uit dan in eerste instantie werd verwacht.
vrijdag 5 juli 2024
FGW stevent af op tekort van 4 miljoen euro (maar wil niet reorganiseren)
Het begrotingstekort bij de faculteit Geesteswetenschappen loopt de komende jaren op van 2,2 miljoen naar 4 miljoen euro per jaar. Met ook nog forse bezuinigingen van het nieuwe kabinet in het vooruitzicht dreigen er moeilijke jaren aan te komen. ‘Een reorganisatie is op dit moment niet aan de orde.’
donderdag 4 juli 2024
FSW voert gesprekken over standpunt oorlog Israël – Palestina
Binnen de faculteit Sociale wetenschappen worden dialogen georganiseerd over de oorlog in Palestina. Doel van de gesprekken, vertelt het faculteitsbestuur, is om polarisatie binnen de faculteit en de universiteit te voorkomen.
woensdag 3 juli 2024
Onderzoekscommissie bij Archeologie start naar verwachting eind van de zomer
De faculteit Archeologie hoopt dat er aan het eind van de zomer gestart wordt met een externe onderzoekscommissie. De commissie wordt universiteitsbreed ingezet en moet bijdragen aan de cultuuromslag binnen de faculteit, die in 2018 werd gestart.
woensdag 26 juni 2024
FGGA vreest forse bezuinigingen, net als de hele universiteit: ‘Natuurlijk zijn er zorgen’
Het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen liegt er niet om: er gaat flink bezuinigd worden op het hoger onderwijs. Het nieuwe kabinet dreigt bijna een miljard euro te gaan korten. Wetenschappers zijn een flitscampagne gestart waarin ze waarschuwen voor de ‘desastreuze gevolgen’.
dinsdag 25 juni 2024
Raad ontevreden over handelen college zaak Hofman
Tijdens de universiteitsraadsvergadering heeft de raad kritiek geuit op de manier waarop het college van bestuur over de casus Hofman heeft gecommuniceerd en hoe het college met de zaak is omgegaan. ‘Er is een verschil tussen daadkrachtig optreden en naming and shaming.’
vrijdag 21 juni 2024
Spinozapremie voor Leidse hoogleraar Bernet Elzinga
Hoogleraar stress-gerelateerde psychopathologie Bernet Elzinga is beloond met de Spinozapremie, de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland. Elzinga ontwikkelt samen met haar team hoe ouders kunnen voorkomen dat ze stress en psychische problemen overdragen aan hun kinderen.
donderdag 20 juni 2024
Wie weet wat academische vrijheid is, mag het zeggen
Het eindrapport over academische vrijheid geeft geen sluitend antwoord op de vraag wat die vrijheid nu precies is. Wel is er kritiek op het college van bestuur dat weigerde een universitair debat over Gaza te houden. ‘Dat was een gemiste kans.’
donderdag 20 juni 2024
Rechten: vaker tussentijds toetsen
Rechten start in collegejaar 2025-2026 met de vernieuwde bachelor. Maar komend collegejaar krijgen studenten al meer tussentijdse toetsen en vaker kortere tentamens.