Colofon
Mare is het onafhankelijke weekblad van de Leidse universiteit. Het verschijnt iedere donderdag. Per jaar verschijnen er 32 edities én een introductienummer voor de nieuwe eerstejaars.

Hoofdredactie
Frank Provoost (e-mail)

Redactie
Vincent Bongers (e-mail) • Bart Braun (e-mail) • Anoushka Kloosterman (e-mail) • Sebastiaan van Loosbroek (e-mail) • Else van der Steeg (stagiair, e-mail) • Mel Voet (stagiair, e-mail) • Susan Wichgers (e-mail)

Medewerkers
Vera Arntzen • Femke Blommaert • Tim Hoffman • Holger Gzella • Marit de Roij • Benjamin Sprecher

Secretariaat
Sebastiaan van Loosbroek (e-mail)

Foto's
Taco van der Eb • Marc de Haan

Illustraties
Bandirah • Bas van der Schot • Silas.nl

Art direction en Vormgeving
Marcel van den Berg (e-mail, website), telefoon 071-5277277

Druk
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk

Advertenties
Bureau van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zandvoort | tel. 023 - 571 47 45 | telefax: 023 - 571 76 80
Wilt u adverteren? Klik hier voor de tarieven in de krant of op de website

Redactieraad
Wie klachten heeft over de journalistieke werkwijze van Mare en er met de redactie niet uitkomt, kan zich melden bij de redactieraad.

Prof. dr. Rick Lawson (voorzitter) • Prof. dr. Frank Israel (vice-voorzitter) • Dagmar Brouwer •  Prof. dr. Willem van der Does • drs. Malou van Hintum • Emilie van Kinschot • Thomas van Klaveren •  Nathan Oosthoek • Frank Rensen • dr. Alexander Pleijter • Marten Jesse Pot

Redactiestatuut 
De onafhankelijkheid van de redactie wordt bewaakt door het redactiestatuut. Lees het hier

Jaarplanning
Mare komt elke donderdag uit. Bekijk de exacte verschijningsdata.

Ik wil uit het archief. Kan dat?
Mare hecht aan de volledigheid van het archief. Daarin verschillen we niet van andere Nederlandse media, zie bijvoorbeeld wat de ombudsman van NRC Handelsblad en de ombudsvrouw van de Volkskrant hierover hebben geschreven. Ook de Raad voor de Journalistiek heeft uitspraken gedaan die dit uitgangspunt steunen. Je kunt wel proberen bij Google het zogeheten vergeet-mij-formulier in te vullen. Als Google dat verzoek honoreert, eindig je niet meer bovenaan in de zoekmachine.

Jaarverslag
De redactie maakt elk jaar een verslag met daarin de belangrijkste onthullingen, begroting, realisatie, formatie, etc.

Ze staan hier: