maandag 1 juli 2019
Windmolenplan is arrogant en ondoordacht
De universiteitsraad pleitte voor een eigen windmolenpark, maar dan wel ver buiten Leiden. Behalve stedelijk arrogant is het plan ook schrijnend ondoordacht, vindt Sonny Spek. ‘De universiteit moet zich afvragen in hoeverre zij reële duurzame maatregelen kan treffen.’
donderdag 20 juni 2019
De Bemoeizuchtigen
Mensen met wie je geen woord hebt gewisseld, die zich ineens allerlei rechten aanmeten over het stuk dat je aan het schrijven bent. 'Dit moet natuurlijk via ons.'
donderdag 20 juni 2019
Mijn werkdruk is mijn eigen schuld
Wij proberen te voorkomen dat onze planeet onleefbaar wordt (en als we dan toch ten onder gaan, dan liefst wel met een zo hoog mogelijke H-index). Interne motivatie, dus.
donderdag 20 juni 2019
Wetenschapsagenda is mislukt
Nu de eerste grote beurzen zijn uitgereikt, is het duidelijk: de Nationale Wetenschap­sagenda is gewoon een nieuw loket van subsidieverstrekker NWO geworden, con­stateert Bart Braun. En het is ook nog eens een heel slecht loket.
donderdag 20 juni 2019
Bandirah
donderdag 20 juni 2019
Historici en psychiaters verschillen nauwelijks: beiden interpreteren tragisch bronmateriaal
De Leidse universiteit heeft een rijk psychoanalytisch verleden, waar niets meer van over is. Daarom vluchtte ik naar Frankrijk.
donderdag 13 juni 2019
Column: Uitbundigheid
donderdag 13 juni 2019
Bandirah
donderdag 13 juni 2019
Gezocht: vrienden
Over wat een ‘vriend’ precies is, valt wat te steggelen, maar waar het op neerkomt, is dat een band opbouwen de lengte van alle afleveringen van Friends aan quality time in beslag neemt.
donderdag 13 juni 2019
Afscheidscolumn: Moed
De stapeling van miljoenensubsidies biedt te veel gelegenheden om langdurig dienstbare projectkornuiten aan boord te houden die wetenschappelijk nimmer op eigen benen zouden kunnen staan.
donderdag 6 juni 2019
Column: Punk gaat dieper dan een simpel 'fuck you'
donderdag 6 juni 2019
Bandirah