Nieuws
Het ‘geheime document’ is boven water: hoe christelijke Navigators-verenigingen omgaan met homo’s
Een geheimzinnig document, waar Leidse studentenpartij LVS anderhalf jaar geleden al naar op zoek was, is boven water. Het gaat om de ‘Koersbepaling Homoseksualiteit’, waarin de christelijke organisatie Navigators - waarvan de Leidse studentenvereniging NSL onderdeel is - haar visie op homoseksualiteit uitdraagt.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 1 oktober 2020

Aanleiding voor de zoektocht naar het document was de vraag of homoseksuele leden van christelijke studentenvereniging NSL nu wel of niet een bestuursfunctie mogen bekleden.

Gerieke Prins van studentenpartij LVS beweerde vorig jaar februari in de universiteitsraad van niet, nadat ze hier gesprekken over had gevoerd met leden en oud-leden. Volgens haar zou Navigators discrimineren op grond van geaardheid. NSL en Navigators ontkenden dat, maar wilden geen documenten aan LVS verstrekken waaruit het tegendeel bleek.

Van een van die documenten, het Medewerkersprofiel Navigators, was toen al duidelijk dat het bestond. In dat document wordt verwoord hoe Navigators zich verhoudt tot het geloof.

Tevens dient het Medewerkersprofiel als ‘begeleidend document’ bij een persoonlijk gesprek met aankomende bestuursleden. Daarin worden ‘terreinen besproken die we als onderdeel van onze persoonlijker levenssfeer beschouwen’, is te lezen. Seksualiteit is een van die onderwerpen, maar Navigators zei vorig jaar tegen Mare dat ‘dat niet betekent dat daar tijdens het gesprek over gesproken moet worden.’

‘Volgens de actuele literatuur is er nog steeds geen eenduidig antwoord op de oorzaken van homoseksualiteit’

Maar volgens LVS was er nog een ánder document waaruit mogelijk wel geconcludeerd kan worden dat er wordt gediscrimineerd op basis van geaardheid. Het bleef onduidelijk of dat document daadwerkelijk bestond: NSL wilde daarover niets ophelderen.

Nu blijkt dat het gaat om de Koersbepaling Homoseksualiteit, die in bezit is van Mare. In het zestien pagina’s tellend document staat niet expliciet dat homo’s niet in het bestuur mogen, maar wel dat ‘de Bijbel ons inziens een homoseksuele relatie niet als een door God bedoeld alternatief naar voren schuift’, dat er vanuit de ‘actuele literatuur nog steeds geen eenduidig antwoord is op de oorzaken van homoseksualiteit’ en dat ‘de ervaring leert dat sommige LHBT’ers in de loop van hun leven merken dat ze een ontwikkeling (…) in hun seksuele oriëntatie doormaken, waardoor voor sommigen (…) een heteroseksueel huwelijk in zicht komt’.

Interim-directeur Studentenwerk van Navigators Wouter Verbree (31) en NSL-voorzitter Joanne Sloof (21) zijn nu bereid om het document toe te lichten. In een uitgebreid interview zeggen ze het te betreuren dat de geruchten dat homo’s niet tot het bestuur mogen toetreden telkens weer opduiken. ‘Een homoseksueel kan bij ons een voorbeeldfunctie hebben.’ 

Lees het interview hier:
Er staat niet dat het niet mag maar ook niet dat het wel mag