Nieuws
Wethouder na gesprek: NSL weert homo’s niet uit bestuur
Volgens wethouder Paul Dirkse (D66) worden homoseksuele leden bij christelijke studentenvereniging NSL niet gediscrimineerd. Zij kunnen wel degelijk lid worden van het verenigingsbestuur. ‘Mijn beeld is dat geaardheid geen enkele belemmerende rol speelt.’
Vincent Bongers en Sebastiaan van Loosbroek
maandag 23 november 2020

Dirkse sprak onlangs met het bestuur van NSL over vermeende discriminatie op basis van geaardheid bij de vereniging. Aanleiding van het overleg was berichtgeving in Mare over het document Koersbepaling Homoseksualiteit. In dit document van de overkoepelende christelijke studentenorganisatie Navigators - waarvan NSL onderdeel uitmaakt – staat niet expliciet dat homoseksuele leden geen zitting mogen nemen in het bestuur. Er staat echter ook niet dat het wél mag.

Interim-directeur Studentenwerk van Navigators Wouter Verbree gaf in Mare uitleg over de koersbepaling. Homoseksuele leden mogen volgens hem wel in het bestuur. Maar geldt dit ook voor homoseksuele leden met een relatie? Daarover gaf Verbree geen uitsluitsel.

Voor Navigators is een homoseksuele relatie iets wezenlijk anders dan een heteroseksuele relatie. De organisatie verwacht van homoseksuele leden dat zij door het leven gaan als niet-praktiserend vrijgezel. Wie in het bestuur wil, dient deze visie te onderschrijven. Een homoseksueel lid met een relatie zou dan geen toegang tot het bestuur krijgen.

Opheldering

De PvdA-fractie in de Leidse gemeenteraad vond vervolgens dat het stadsbestuur actie moest ondernemen. ‘Als NSL geen afstand neemt van het bericht in Mare’, vroeg PvdA-raadslid Suzanne van der Jagt in oktober, ‘is het college het dan met de PvdA eens dat NSL geen gesprekspartner meer kan zijn van de gemeente en ook geen steun meer kan ontvangen?’ Dirkse beloofde toen om bij NSL om opheldering te vragen.

‘De bestuurders maakten een bedremmelde indruk’

Inmiddels heeft de wethouder van onderwijs met de ab actis en de voorzitter van de vereniging gesproken. ‘De bestuurders maakten op mij een wat bedremmelde indruk’, zei Dirkse vorige week tijdens de vergadering van de raadscommissie onderwijs en samenleving. ‘Alle publiciteit heeft een behoorlijke impact op hen en de vereniging gehad. We hebben uitgebreid gesproken over de reuring die is ontstaan.’

Geen belemmering

Volgens de wethouder zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van discriminatie. ‘Mijn stellige indruk is dat deze vereniging ervoor zorgt dat ongeacht welke geaardheid ook, leden zich echt gesteund, veilig en weerbaar voelen. Mijn beeld is dat seksuele geaardheid geen enkele belemmerende rol speelt in het aanstellen van bestuursleden.’

Uitsluitsel van Navigators: ‘Ook homo met relatie mag in het bestuur’

Interim-directeur Studentenwerk van Navigators Wouter Verbree zegt in reactie op alle ophef dat ook homoseksuele leden met een relatie in het bestuur kunnen.

‘Homoseksuele studenten met een relatie met iemand van hetzelfde geslacht kunnen alle functies binnen onze verenigingen vervullen, mits ze zich herkennen in de richting dat seksualiteit bedoeld is voor binnen het huwelijk. Dit vragen we aan zowel hetero- als homoseksuele studenten, we maken geen onderscheid.’

De bestuursleden vonden verder dat ‘ze niet altijd zorgvuldig geciteerd’ werden, vertelde de wethouder. Dirkse accepteerde die uitleg blijkbaar, want hij adviseerde de commissieleden om zelf contact te zoeken met de vereniging en de communicatie niet via de media te laten verlopen.

Overigens hadden zowel het Navigators-bestuurslid Verbree als NSL-voorzitter Joanne Sloof hun interview met Mare voor publicatie gelezen en geaccordeerd.

‘Goed om te horen dat geaardheid geen belemmering vormt’, reageerde Van der Jagt. ‘Ik ga met de fractie overleggen wat we nu gaan doen. Ik kan me voorstellen dat het hartstikke goed is om met NSL te gaan praten.’

Dubbelzinnigheid

In de universiteitsraad zijn er ook zorgen over de Koersbepaling en ook een ander document, het Medewerkersprofiel Navigators. Personeelspartij FNV en studentenpartij LVS hebben aan het college van bestuur vragen gesteld over deze stukken. De fracties vinden dat uit deze documenten niet duidelijk blijkt ‘dat homoseksuele relaties door NSL volledig geaccepteerd worden bij bestuursleden van de vereniging.’

De partijen eisen dan ook ‘dat NSL de onduidelijkheid in de beleidsstukken wegneemt en eenduidigheid verschaft over het bekleden van een bestuursfunctie met een homoseksuele verkering’. Het college moet ‘aankaarten dat de dubbelzinnigheid wordt weggenomen in de betreffende documenten.’ FNV en LVS vragen ook of het ‘college bij het eerdere standpunt blijft dat er geen sprake is van discriminatie bij NSL.’

Rector Carel Stolker liet afgelopen weekend weten inmiddels ‘een open gesprek’ met NSL te hebben gehad. Het college zal de vragen beantwoorden tijdens de universiteitsraadsvergadering van 7 december.