Nieuws
Nieuwe scenario’s voor Humanities Campus: ‘Je moet de hoogte of breedte in’
De Universiteit Leiden onderzoekt of het Arsenaalplein - nu een speelplaats en basketbalveld - kan worden gekocht van de gemeente voor de bouw van de Humanities Campus. Ook wordt onderzocht of het Reuvens een extra verdieping kan krijgen.
Sebastiaan van Loosbroek
maandag 24 januari 2022

In september werd duidelijk dat de sloop van het Doelencomplex niet doorgaat. Sindsdien zijn de faculteit Geesteswetenschappen, het college van bestuur en vastgoed druk aan het onderzoeken op welke manier de verloren ruimte kan worden opgevangen.

Dat is nogal een opgave, zegt huisvestingsadviseur Elisa Meijer. Het gaat om ongeveer 6000 vierkante meter oppervlakte die nu niet kan worden gebouwd. Om toch een volwaardige Humanities Campus te kunnen realiseren, worden verschillende scenario’s uitgewerkt.

Zo onderzoekt de universiteit momenteel of zij grond van de gemeente kan kopen. Het gaat om het Arsenaalplein, dat naast het Reuvens en het Arsenaal ligt en waar nu nog een basketbalveldje en speelplaats is. ‘Als we er niet uitkomen met de beschikbare vierkante meters, moet je of de hoogte of de breedte in’, zegt Meijer. ‘Vanuit het Reuvens kun je dan verbreden naar het toekomstige plein (dat onderdeel wordt van de campus, red.), of naar het Arsenaalplein. Dat zijn de smaken. Met de gemeente wordt bekeken of daar mogelijkheden zijn voor uitbreiding.’

Plein

Enkele plannen komen in alle te onderzoeken scenario’s voor. Zo moet het Reuvens het nieuwe centrale onderwijsgebouw worden. ‘Daar richten de haalbaarheidsstudies zich op’, aldus Meijer. Het idee is nu dat daar uitsluitend zalen in komen voor werkgroepen en hoorcolleges en dat de werkplekken elders komen. In het oorspronkelijke plan zouden het faculteitsbestuur en ondersteunend personeel in het Reuvens worden gehuisvest, maar dat is nu in alle scenario’s van de baan.

Het onderzoek richt zich nu op sloop van het huidige gebouw. Daar zou dan een volledig vierkant gebouw zonder open ruimte in het midden voor in de plaats komen. Een ontwerp moet nog worden gemaakt.  Ook wordt in alle scenario’s vastgehouden aan een centraal plein, dat het Doelenterrein en het Singelpark met elkaar moet verbinden. Dat is zowel de wens van de gemeente als de universiteit. ‘Maar of het plein even groot wordt als in het oorspronkelijke plan, weten we nog niet’, aldus Meijer.

Het huidige Lipsiusgebouw staat daarbij echter in de weg. In november werd al min of meer duidelijk dat het gebouw zou worden gesloopt; toen werd namelijk besloten dat renovatie was uitgesloten. Meijer: ‘Het Lipsius wordt afgebroken en daar komt een kleiner gebouw voor terug: Lipsius Zuid.’

Extra verdieping

Vanaf de universiteitsbibliotheek gezien is dat het rechter deel van het huidige Lipsius. ‘Dat gaat er in elk geval komen, want dat hebben we absoluut nodig.’ Welke bestemming dat gebouw krijgt, is nog onduidelijk. ‘Een van de onderzoekscenario’s is dat daar ook onderwijs in gaat komen.’

Maar om het plein ruimte te geven wordt Lipsius Zuid qua oppervlakte dus wel een stuk kleiner dan het huidige Lipsius. Gaat het nieuwe gebouw dan vooral de hoogte in? ‘Dat is onderdeel van het onderzoek. Ook voor het Reuvens geldt dat we samen met de gemeente onderzoeken of daar een verdieping bovenop kan worden gebouwd.’

Artist impression van het vorige campusplan. ‘Of het plein even groot wordt, weten we nog niet.’

Het terugwinnen van die 6000 vierkante meter oppervlakte gebeurt echter niet alleen door mogelijk extra verdiepingen te bouwen, zegt Meijer. ‘De grootste stap die we hebben gemaakt om het verlies op te vangen, is door te werken met de nieuwe werkpleknormering.’

Twee- en vierpersoonskamers

Daarbij krijgen alle instituten minder werkruimte toebedeeld, in lijn met de normering op de rest van de universiteit. Zo komen er meer twee- en vierpersoonskamers ten koste van eenpersoonskamers en wordt er in de plannen vanuit gegaan dat er, ingegeven door de coronacrisis, meer zal worden thuisgewerkt. ‘Door die werkpleknormering komen in elk gebouw met een werkomgeving vierkante meters vrij. Dat levert een heleboel ruimte op en is de grootste hap van die 6000 vierkante meter.’

Dat er rekening mee wordt gehouden dat de werkpleknormering en eventuele extra verdiepingen op Lipsius Zuid en het Reuvens niet het hele probleem oplossen, blijkt uit de mogelijke uitbreiding naar het Arsenaalplein. Dat lijkt geen overbodige luxe, want het onderwijs moet gewoon kunnen doorgaan tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. Er wordt daarom onderzocht of alle colleges en werkgroepen tijdens die werkzaamheden in het Reuvens kunnen plaatsvinden.

‘Niets is zeker. Misschien moeten we toch weer terug naar de tekentafel’

En dan zijn er nog de voorzieningen in Plexus die de universiteit naar de Humanities Campus wil halen. ‘De universiteitsvisie is dat dit een meerwaarde heeft. Het faculteitsbestuur is daar ook groot voorstander van.’

Minder ruimte

Nu er met 6000 vierkante meter minder moet worden gewerkt, is er in de alternatieve huisvestingsplannen minder ruimte voor groei. Hoe is dat te rijmen met de almaar groter wordende studentenstroom? ‘Dat is onderdeel van de puzzel’, reageert Meijer. Voor onderwijs is er in ieder geval rekening mee gehouden: ‘Het originele plan was gericht op 12,7 procent groei in oppervlakte. Die groei behouden we: het aantal vierkante meters dat voor onderwijs was bestemd, hebben we overgenomen in het alternatieve plan.’

Maar daarin is geen ruimte voor groei in vierkante meters werkruimte. ‘Als de komende tijd een bepaald instituut bovenmatig groeit qua werknemers, zal er goed gekeken moeten worden naar een oplossing.’

De komende maanden moet meer duidelijk worden over de plannen voor een extra verdieping op het Reuvens en mogelijke uitbreiding naar het Arsenaalplein. Meijer: ‘Er is nog niets zeker. Het kan dat we toch weer terug moeten naar de tekentafel.’