donderdag 15 augustus 2019
Het nieuwe dansje: de A4-move inclusief ‘hip-bump’
Hoe bedenk je een dansje dat leuk én makkelijk te onthouden is?
donderdag 15 augustus 2019
De Grote Vijf op de hot seat
Tijdens het voorzittersdebat konden de verenigingsbazen elkaar uitdagen om plaats te nemen op de zogeheten ‘hot seat’. Daar volgde een kruisverhoor.
donderdag 15 augustus 2019
Wie heeft het beste bordje?
Op de Lammermarkt waren behalve opblaasflamingo’s en -alpaca’s ook gouden letters en zelfs volledig aangeklede bordjes te zien.
donderdag 15 augustus 2019
Je raakt hier nooit uitgesport
Op de universitaire sportvelden vloeien bloed, zweet en tranen
donderdag 25 juli 2019
Wethouder sluit onteigening van huurwoningen voor bouw Campus niet uit
Als de bewoners van de 58 sociale huurwoningen die moeten wijken voor de nieuwe Humanities Campus niet akkoord gaan met alternatieve woonlocaties, dan volgt mogelijk onteigening.
woensdag 17 juli 2019
Minister wil tentamenboete vastleggen in wet
Minister Van Engelshoven van Onderwijs heeft een voorstel gedaan om de tentamenboete op te nemen in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Universiteiten en hogescholen mogen maximaal twintig euro per tentamen gaan vragen aan studenten die zich heel laat inschrijven.
maandag 15 juli 2019
Studenten gaan steeds later op kamers
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het percentage studenten dat in de eerste zestien maanden van hun studie op kamers gaat de afgelopen jaren fors afneemt.
donderdag 11 juli 2019
Meer tijdelijke docenten moeten werkdruk verlagen (maar helpt dat wel?)
Om de werkdruk onder het personeel te verminderen, gaat de faculteit Geesteswetenschappen honderdduizend euro besteden aan tijdelijke uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Doel: de scriptiebegeleiding beter spreiden over de docenten. De raad vraagt zich af of dit een oplossing is.
woensdag 10 juli 2019
UD’s hebben moeite met doorgroeien
Een groeiend aantal UD’s (universitair docenten) binnen de faculteit Geesteswetenschappen maakt zich ‘ernstige zorgen’ over de doorgroeimogelijkheden van UD’s naar de positie van UHD’s (universitair hoofddocenten).
vrijdag 5 juli 2019
Gerecycled tentamen psychologie geldig verklaard
Het hergebruikte tentamen Cognitive Psychology dat vooraf onder eerstejaars circuleerde is geldig verklaard. Dat heeft de examencommissie psychologie donderdagmiddag per mail aan de studenten laten weten.
dinsdag 2 juli 2019
Universiteit begint nog geen eigen windmolenpark
De universiteitsraad stelde vorige week voor om windmolens te kopen zodat de universiteit meer elektriciteit kan gaan opwekken. Het college van bestuur liet gisteren weten dat er voorlopig nog geen universitair windmolenpark komt.
dinsdag 2 juli 2019
Aan één faculteit verdienen vrouwen minder dan mannen (en dat moet stoppen)
Aan één faculteit van de Leidse universiteit krijgen vrouwen minder betaald dan mannen met dezelfde functie. Die ‘onrechtvaardige loonkloof’ moet worden gedicht, vindt het college van bestuur.