donderdag 22 september 2022
Leegte bij Rechten: te weinig eten in kantines en een onbemand loket
Om studenten beter te kunnen helpen, richtte de rechtenfaculteit een informatiebalie in. Alleen is het loket steeds onbemand. Tegelijkertijd kampt het restaurant en café met te weinig voorraad. ‘Mensen die van elf tot één college geven, willen ook nog graag wat te kiezen hebben.’
donderdag 22 september 2022
‘Onveilig werkklimaat’ Faculty of Governance and Global Affairs
Vorige week verscheen een rapport over diversiteit, inclusie en het werkklimaat aan de Faculty of Governance and Global Affairs. Conclusie: er moet een hoop gebeuren. ‘Laat niet alleen enkele individuen aan de top alle besluiten nemen.’
donderdag 22 september 2022
Rechtenstudenten stuiten op overlappende tentamens
Rechtenstudenten hebben er last van dat sommige tentamens voor tweede- en derdejaarsvakken tegelijkertijd zijn. ‘Het rooster maken is een gigantische puzzel.’
donderdag 22 september 2022
Noodkreet dakloze studenten: geef ons online onderwijs
In een brief verzoekt een groep dakloze studenten het universiteitsbestuur om hybride onderwijs mogelijk te maken voor internationals die noodgedwongen terug naar huis moesten. ‘Ik heb er al twee jaar opzitten en wil niet mijn halve studie weggooien.’
donderdag 22 september 2022
Rapport over #Cameragate bevestigt: beveiliging deugde niet, privacy werd geschonden
De beveiliging van de 371 slimme camera’s die de Leidse universiteit tijdens de coronacrisis liet installeren, bevatte grote fouten. Daarnaast is de privacy van studenten en medewerkers geschonden en de medezeggenschap onvoldoende ingelicht.
dinsdag 20 september 2022
Meer uitwonende beurs en geld voor onderzoek, maar geen energietoeslag
Uitwonende studenten krijgen een hogere beurs om de stijgende kosten enigszins het hoofd te bieden. Verder wordt er fors geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn de belangrijkste punten in de onderwijsbegroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.
maandag 19 september 2022
Niet één, maar 37 nieuwe Leidse stadsfotografen
Alle studenten van de Leidse masteropleiding journalistiek en nieuwe media zijn benoemd tot stadsfotograaf. ‘Ik kwam erachter dat er soms uren werk zit in één foto.’
donderdag 15 september 2022
Kabinetsplannen voor basisbeurs rammelen
Het wetsvoorstel waarmee het kabinet de basisbeurs opnieuw wil invoeren krijgt scherpe kritiek van de Raad van State. Die vindt de plannen slecht onderbouwd en vreest dat de begrote één miljard euro op termijn onvoldoende is.
donderdag 15 september 2022
Het ‘kraakt en schuurt’ bij Rechten: studenten zijn te traag
Veel rechtenstudenten doen te lang over hun studie. De faculteit gaat maatregelen nemen en is bezig met een plan om de bacheloropleiding te verbeteren.
donderdag 15 september 2022
Proctorio discrimineert niet (volgens Proctorio)
Onderzoek van Proctorio heeft niet aangetoond dat de antispieksoftware discrimineert. Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf in een antwoord op Kamervragen.
donderdag 15 september 2022
Energiekosten studenten worden wellicht toch vergoed
De gemeente Den Haag kijkt of studenten via de individuele bijzondere bijstand geholpen kunnen worden met de hoge energieprijzen. Dat kan de energietoeslag niet vervangen, maar een landelijke oplossing is nog niet in zicht. Voor studenten in de gemeente Leiden is deze regeling er al.
donderdag 15 september 2022
Docenten staan klaar, maar de collegezaal blijft leeg
Na twee lockdownjaren met voor­namelijk online colleges hebben rechtenstudenten moeite om de switch te maken naar fysiek onderwijs. De faculteit gaat ze daarbij helpen. ‘Tijdens de lockdown kon je op stop drukken, maar bij echte colleges gaat dat niet.’