Wetenschap
Oudste kunstwerk
donderdag 15 februari 2018
Foto RMO

Dit versierde stuk bot (van een bizon) is 13.500 jaar oud, en daarmee het oudst bekende kunstwerk van Nederland. Tijdens de laatste IJstijd stonden grote stukken van wat nu de Noordzee is droog, en in de laagvlakte woonden mensen. Het voorwerp – vermoedelijk een handvat van iets - is al in 2005 opgevist bij de Bruine Bank, en belandde via een privé-collectie in bruikleen van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. Onderzoekers van het RMO, de Universiteit Leiden en die van Groningen publiceerden deze week over het bot in vakblad Antiquity. In hetzelfde artikel beschrijven ze ook de vondst van een stukje mensenschedel van vrijwel dezelfde leeftijd. Het is de vroegste moderne mens, maar het RMO heeft ook al een veel ouder stuk Neanderthalerschedel. Ook die is afkomstig uit de Noordzee.