Columns & opinie
Opinie: Meer bouwen? Heel graag!
Iedereen is het er over eens dat er meer betaalbare woningen bij moeten komen. Maar als de gemeente participatie blokkeert, is het geen wonder dat bewoners op het achterste van hun benen gaan staan, vindt Minou Schraven.
Redactie
donderdag 21 maart 2019

In het opiniestuk ‘Voor wie bouwen we’ (Mare 21, 14 maart) doen drie jonge gemeenteraadsleden een oproep aan studenten om zich uit te spreken voor de nieuwbouwplannen van het Leidse college B&W. Dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen, daar is jong en oud in Leiden het over eens. Maar het gaat hier om de manier waaróp er gebouwd wordt. En daar is iets meer aan de hand.

Bij het uitvoeren van de woon-opdracht (8.500 nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen erbij), kiest het college B&W er bewust voor de participatie van wijkbewoners en buurtcomités tot een minimum te beperken. Erger nog, het plan LEAD, drie mega-woontorens (tot 115 meter) langs de Willem de Zwijgerlaan, is in strijd met zowel de gemeentelijke hoogbouwvisie als het wijkontwikkelingsplan voor Leiden-Noord.

Objectieve informatie over het project is nog altijd niet voorhanden. Terwijl de coalitie al fantaseert over een skybar en een ‘bestel-hotel’, is er geen duidelijkheid over de afwikkeling van de verkeersdrukte. Dat is nog best ingewikkeld, omdat de drie woontorens gepland zijn langs de toekomstige ringweg Leiden-Noord. 1300 nieuwe wijkbewoners op dat smalle stukje grond brengen bovendien veel extra auto’s en fietsen met zich mee.

Steeds als we als wijkbewoners daarover zorgen uiten, krijgen we nul op het rekest. Geen wonder dat men inmiddels op het achterste van de benen staat en er een duur referendum op komst is.

Intussen wil de wijk dat er gebouwd wordt. Maak de geplande wijk Groenoord II af! Bouw nieuwe appartementen langs de Willem de Zwijgerlaan, zoals Skyline I, II en de Prinsenhoek (40-50 meter hoog). Deze week is een open brief verzonden naar LEAD’s architect Nanne de Ru, waarin de wijk hem vraagt om een alternatief en beter passend plan.

Voor mij is dit geen kwestie van Not In My Back Yard (NIMBY), niet in mijn achtertuin. Ik ben voorstander van het bouwen van meer woningen, maar dan wel binnen beleidskaders en met een deugdelijke vorm van burgerparticipatie. Dat is uiteindelijk in ons aller belang: als nieuwbouwplannen breed gedragen worden, kunnen ze immers sneller doorgang vinden. En dan maken we samen een stad, waar iedereen (ja, jullie ook!!) met plezier kan wonen en werken.

Dus laat je informeren, denk mee, en kom naar de serie bijeenkomsten ‘Stad zoekt ruimte’ die het RAP (Rijnlands Architectuur Platform) dit voorjaar in Scheltema organiseert. De eerste is op woensdag 27 maart, 19.30, met als thema “Verdichten of verlichten?” Tot dan!

Minou Schraven is oud-student aan de Universiteit Leiden en lecturer Cities and Cultures, Amsterdam University College

Zie ook: www.rapleiden.nl/stadscafe-10-verdichten-of-verlichten