Columns & opinie
Virtual reality
Robin de Lange, promovendus bij de Media Technology-research onderzoekt hoe complexe problemen beter begrepen kunnen worden met virtual reality. Vanaf vrijdag doceert hij het keuzevak ‘Virtual Reality for Research and Education’.
woensdag 9 september 2015

Hoever staat het al met de toepas­singen van virtual reality?

‘Virtual reality is ontstaan vanuit de gamewereld. Je zet een bril op, die detecteert welke kant je op kijkt, waardoor je de virtuele wereld door die bril overal om je heen ziet, in plaats van alleen op een scherm. Er volgde interesse vanuit Hollywood, voor het toepassen van virtual reality in films en documentaires. Langzaam begint door te dringen dat er nog veel meer toepassingen mogelijk zijn, zoals in de zorg. En ik zie mogelijkheden in het onderwijs.’

Zoals?

‘Een college over de geschiedenis van het oude Rome zou een virtuele tour door die stad kunnen worden. Veldslagen kunnen in de collegezaal herleven, maar ook chemische reacties kun je met virtual reality op moleculair niveau visualiseren, evenals lastige wiskundige functies. En bij psychologie kun je situaties simuleren, om vervolgens de respons te meten.

‘Moocs zijn ook een interessant toepassingsgebied. Nu zijn er al videochats, maar je zou discussies ook ín een virtuele wereld kunnen laten plaatsvinden.’

Wat gaat er in de collegereeks gebeuren?

‘Eerst maken de studenten kennis met de huidige mogelijkheden, de beschikbare hardware en de experimenten. Er komen ook gastlezingen, bijvoorbeeld van Guntur Sandino die met zijn bedrijf CleVR virtual reality inzet tegen angststoornissen. En universitair docent wijsbegeerte Jan Sleutels zorgt voor de nodige filosofische achtergrond.

‘Uiteindelijk is het de bedoeling dat de studenten zélf content maken. Dat gaat het beste met hun eigen vakgebied, waarvan ze al veel weten. Er komen studenten uit allerlei richtingen: van mediatechnologie, maar ook archeologie, psychologie, scheikunde en informatica. Zij moeten een concept bedenken dat van pas komt in het onderwijs, en dat uitwerken tot een prototype.’

Een werkend prototype? Klinkt ambitieus voor een keuzevak.

‘Nou, het is niet zo moeilijk als veel mensen denken. Een groot deel van de studenten kan al programmeren, en we werken in groepjes. Bovendien zijn er ook camera’s beschikbaar om 360-gradenfilmpjes te maken.’

Wat gebeurt er uiteindelijk met die prototypes?

‘Er volgt een symposium, waarschijnlijk op 22 januari, waar de studenten hun prototypes demonstreren. Bezoekers kunnen daar allerlei vormen van virtual reality ervaren, er zijn workshops en lezingen over de toepassingen voor onderwijs en wetenschap.

‘Ik heb ook al gesproken met docenten die willen experimenteren met andere manieren van uitleg. Hopelijk vinden de studenten daar de kans om hun project in een volgend collegejaar écht toe te passen.’ MVW