Nieuws
Universiteit schort Barometer Culturele Diversiteit op
Na de felle kritiek van de universiteitraad heeft de Universiteit Leiden de deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit opgeschort. ‘We maken pas op de plaats.’
Anoushka Kloosterman
vrijdag 23 april 2021

‘We maken even pas op de plaats – en delen dus ook geen gegevens van onze medewerkers met het CBS – om ruimte te geven aan een dialoog over dit onderwerp in de volle breedte van onze organisatie en met de Universiteitsraad’, schrijft de Universiteit Leiden op de site.

‘Gezien de reactie van de Universiteitsraad en de vragen die in onze universiteit leven over dit onderwerp, heeft het college besloten de voorbereiding voor de barometer op te schorten. Het college vindt breed draagvlak voor het D&I-beleid belangrijk en heeft geconstateerd dat dit er voor de barometer op dit moment niet is.’ 

Met deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit wil de universiteit inzicht krijgen in de migratieachtergrond van medewerkers. Bedrijven en instellingen die deelnemen aan het CBS-project leveren gegevens aan over hun medewerkers, die het CBS vervolgens koppelt om inzicht te krijgen in de migratieachtergrond.

Verouderd

De Universiteitsraad had echter veel kritiek op de deelname, en schreef deze week een brief aan het college van bestuur, waarin de raadsleden adviseerden deelname ‘per direct stop te zetten’. Ze menen dat de categorisering van het CBS, westers en niet-westers, ‘verouderd’ is. Bovendien konden medewerkers zich niet anoniem afmelden als ze niet wilden dat hun gegevens werden gedeeld.

'Wij zijn blij dat het college de voorbereiding voor de barometer opschort'

Het universiteitsbestuur wil nu met diversity officer Aya Ezawa een ‘brede expertgroep’ opzetten: ‘Samen met de expertgroep kijkt het college hoe we het beleid verder kunnen ontwikkelen en op welke wijze we relevante data kunnen verzamelen en inzetten ten behoeve van het D&I-beleid.’

De Universiteitsraad reageert tevreden: 'Wij zijn blij dat het college de voorbereiding voor de barometer opschort en hiermee laat zien dat zij breed draagvlak voor het diversiteits- en inclusiebeleid belangrijk vindt. Het besluit tot het samenstellen van een expertgroep geeft ons het vertrouwen dat de inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie worden voortgezet. Wij denken graag mee.'