Nieuws
Raad adviseert college: ‘Stop direct met Barometer Culturele Diversiteit’
De universiteitsraad adviseert het college van bestuur ‘per direct’ te stoppen met deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit.
Anoushka Kloosterman
donderdag 22 april 2021
cartoon Schot

De Barometer Culturele Diversiteit is een project van het CBS waarmee bedrijven en instellingen inzicht krijgen in de migratieachtergrond van hun medewerkers. De universiteitsraad heeft er echter 'geen vertrouwen' in ‘dat de barometer een solide basis voor concreet beleid zal opleveren’, en adviseert de deelname 'per direct stop te zetten', staat in een brief aan het universiteitsbestuur. 

De categorisering van westers en niet-westers is ‘verouderd’, en ‘gebaseerd op vroegere koloniale verhoudingen’, schrijft voorzitter Charlotte de Roon. De raadsleden menen daarnaast dat de resultaten ‘geen compleet beeld’ van de universitaire gemeenschap geven, omdat internationale medewerkers niet mee worden genomen.

De ‘focus op cultuur en etniciteit’ vinden ze bovendien te beperkt: ‘Een sterke focus op cultuur en etniciteit, zonder daarbij bijvoorbeeld de socioeconomische status, al dan niet functioneel beperkt dan wel chronisch ziek zijn of diversiteit in denken te betrekken, lijkt niet voldoende om de gestelde doelen te bereiken’.

Als laatste zegt de raad dat er ‘terughoudendheid geboden is bij het verzamelen van dergelijke informatie en het baseren van beleid daarop in een tijd waarin zorgen bestaan over etnisch profileren.’

'Communicatie over het project summier en te laat'

De universiteitsraad uitte eerder al kritiek op de deelname van de universiteit aan de barometer. Daarvoor levert de universiteit namelijk gegevens uit het personeelsbestand. Wie hier bezwaar tegen had, kon zich afmelden, maar dat kon niet anoniem. ‘Als slechts een procent van de medewerkers zich heeft afgemeld na de mailing, moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat medewerkers bang zijn als “anti-inclusief” te boek te komen te staan’, schrijft de raad nu in het advies. De communicatie over deelname aan het project was bovendien ‘summier en te laat’.

Het project van het CBS is niet getoetst door een ethische commissie, omdat er geen nieuwe data voor wordt verzameld: het CBS koppelt bestaande data aan elkaar. De raad vindt een ethische toets echter ‘wenselijk’, omdat de koppeling van data wel tot nieuwe informatie leidt.

Leiden is niet de enige universiteit die meedoet met de Barometer, en ook elders protesteerde de medezeggenschap. De Universiteit Utrecht schortte deelname aan het project tijdelijk op, nadat ook daar de universiteitsraad kritiek uitte op onder andere de categorieën westers en niet-westers, die het CBS hanteert.

Het is nog niet duidelijk of het college van bestuur het advies overneemt. Daar is binnenkort meer over bekend, meldt de woordvoerder.