Nieuws
Rector: NSL discrimineert homo’s niet
Volgens rector Carel Stolker is er geen sprake van discriminatie van homo’s bij de christelijke studentenvereniging NSL. ‘De vereniging neemt afstand van de gedachte dat je als homo geen bestuurslid zou kunnen zijn.’
Vincent Bongers
dinsdag 8 december 2020
Een borrelavond bij NSL, in 2015. Foto Taco van der Eb

Studentenpartij LVS en personeelspartij FNV hadden vragen aan het college van bestuur gesteld over de vermeende discriminatie van homoseksuelen bij de christelijke studentenvereniging NSL. Mogelijk zouden homo’s geen lid van het verenigingsbestuur mogen worden.

In oktober dit jaar publiceerde Mare een artikel en interview over de Koersbepaling Homoseksualiteit, een document waarin onder meer staat dat van homoseksuele leden wordt verlangd dat zij als single en zonder het hebben van seks door het leven gaan. Dit document is opgesteld door Navigators, de organisatie waar NSL onder valt.

Veel ophef

De publicatie leidde tot veel ophef. Wethouder Paul Dirkse (D66) ging in gesprek met bestuurders van NSL, en D66-Kamerlid Jan Paternotte kondigde Kamervragen aan over de kwestie.

De twee partijen in de universiteitsraad wilden dat ook het college van bestuur actie ondernam. De partijen eisten dat NSL ‘de onduidelijkheid in de Koersbepaling’ wegneemt en ‘eenduidigheid verschaft over het bekleden van een bestuursfunctie met een homoseksuele verkering.’ Het college moest ‘aankaarten dat de dubbelzinnigheid wordt weggenomen in de betreffende documenten.’

Rector Carel Stolker besloot dan ook in navolging van Dirkse met NSL te gaan praten. Na dit gesprek was er geen twijfel bij Stolker. ‘Zowel Dirkse als ik hebben vastgesteld dat er bij NSL op geen enkele manier de wens is om te discrimineren als het gaat om bestuursfuncties voor homoseksuele leden’, zei hij maandag tijdens de universiteitsraad. ‘NSL neemt afstand van de gedachte dat je als homo geen bestuurslid zou kunnen zijn.’

‘Zet die verklaring nou gewoon op je site, dan zijn jullie er vanaf’

Stolker legde uit dat de vereniging hem ook nog een verklaring over de Koersbepaling stuurde. In deze brief, ondertekend door NSL-voorzitter Joanne Sloof, staat dat de door ‘Navigators Nederland beschreven visie in de Koersbepaling geen afspiegeling van de visie van NSL is, en niet door NSL onderschreven is en geen invloed op het lokale beleid heeft.’

Stolker: ‘Toen heb ik tegen het verenigingsbestuur gezegd: zet die verklaring nou gewoon op je site, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn en dan zijn jullie er vanaf. Dat hebben ze ook gedaan. De vereniging kan aan de wereld laten zien: “NSL discrimineert niet en wil ook niet discrimineren.”’

‘We zijn heel blij met de uitkomst,’ zei Marlene van der Velden van LVS, die reageerde op de uitleg van Stolker. ‘De verklaring van NSL heeft de zaak opgehelderd. Ons doel was ook om dit zwart op wit te krijgen, dat is ook gebeurd. Het is ook een waardevolle boodschap voor homoseksuele leden die een bestuursfunctie ambiëren, dat geaardheid en het hebben van een relatie geen belemmering vormt om bestuurslid te worden. Dat is echt heel fijn.’

Toch is er nog enige onduidelijkheid of NSL zich nu echt expliciet distantieert van de Koersbepaling. In een schriftelijke reactie op vragen van Mare over de kwestie schrijft Sloof immers dat NSL ‘niet één bepaalde visie’ hanteert, maar ‘openstaat voor alle visies en meningen van leden over dit onderwerp, waaronder de visie die is beschreven in de Koersbepaling’.