Nieuws
Ruimere numerus fixus door daling van buitenlandse studenten
Omdat er vanwege de coronacrisis minder internationale studenten worden verwacht, willen de opleidingen psychologie en politieke wetenschappen de numerus fixus verruimen.
Anoushka Kloosterman
vrijdag 24 april 2020
Cartoon Schot

Dat meldde het faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen donderdag aan de faculteitsraad. Het ministerie van Onderwijs heeft op 9 april bericht dat opleidingen dit mogen doen, zei bestuurslid Kristiaan van der Heijden.

‘Door corona zal de groep internationale studenten, die wel een plaatsingsbewijs hebben maar niet met de opleiding starten, groter zijn dan normaal. We willen voorkomen dat de capaciteit niet wordt benut.’

Het bestuur verwacht dat ook bij andere Engelstalige opleidingen, zoals international studies, het aantal internationale studenten komend collegejaar afneemt.

Zowel politieke wetenschappen als psychologie hebben plek voor maximaal 600 eerstejaars. Voor psychologie  zouden 650 toelatingsbewijzen worden uitgereikt. Dat is landelijk bepaald, aldus Van der Heijden. Voor politieke wetenschappen komen er 750 bewijzen. ‘Vorig jaar heeft 27 procent de bewijzen niet geaccepteerd. We hebben het daarom met een kwart opgehoogd.’

Ook bij andere Engelstalige opleidingen, zoals international studies, wordt een daling van internationale studenten verwacht

Over de aantallen is uitgebreid nagedacht, zegt Van der Heijden: mochten toch alle studenten hun plaatsing accepteren, moeten ze namelijk wel toegelaten kunnen worden. ‘Het is een noodmaatregel om op die 600 uit te komen.’

Het college van bestuur is volgens hem positief over het plan, maar of het ook echt gaat lukken moet nog blijken. ‘Het is nog niet duidelijk of het landelijk lukt. Ook Studielink is er nog niet klaar voor.’

Vorig jaar stelden de opleidingen een numerus fixus in om de stroom eerstejaars in te dammen, maar honderden plekken bleven leeg, ondanks de vele aanmeldingen. Veel studenten weken uit toen naar andere steden zoals Rotterdam, waar voor psychologie nog geen fixus was ingesteld.