Studentenleven
Robin Hood, maar dan rendabel
Boete voor fietsen zonder licht? Who you gonna call? De rechtenstudenten achter Verkeersboete.nl: ‘Wij strijden tegen het onrecht dat de overheid de burgers aandoet.’
donderdag 7 december 2017

‘Je uploadt je verkeersboete en wij vragen het dossier op, om te zoeken naar gronden om bezwaar aan te tekenen’, vertelt oprichter Nick Voorbach (23, masterstudent arbeidsrecht). Als de boete ongedaan wordt gemaakt, krijg jij je geld terug, en Voorbach de vergoeding die de overheid in zo’n geval betaalt. ‘Het succespercentage ligt tussen de 25 en 40 procent.’

Op zijn zeventiende had hij een scooter. ‘Op school gold: hoe sneller je scooter, hoe stoerder je was. Mijn scooter ging natuurlijk het hardst.’ Gevolg: een boete voor hard rijden en geen helm dragen. ‘Dat eerste zou ik nu op grond van formaliteiten kunnen winnen: er was geen rollerbanktest aan te pas gekomen. Maar ik had een blauw kenteken, dus vol vertrouwen stond ik voor de kantonrechter. Tot mijn schrik kende hij het dossier helemaal niet. Met een hoop knip-en-plakwerk werd de boete gehalveerd, maar de rechter moet gewoon de wet toepassen.’

Tijdens zijn rechtenstudie verdiepte hij zich in de regels rond verkeersboetes. ‘Ik boekte al snel wat succesjes voor vrienden en familie. Afgelopen zomer besloot ik een professionaliseringsslag te maken, met een nieuwe naam, en de hulp van een studiegenoot.’

De afgelopen maanden nam Verkeersboete.nl vijfhonderd zaken aan van twee types. ‘Verkeersboetes: te hard rijden, foutparkeren, fietsen zonder licht. En naheffingsaanslagen van de parkeerbelasting, formeel geen verkeersboetes.’

Hij pakt er even een dossier van een naheffingsaanslag bij. ‘Deze is naar onze mening onbevoegd opgelegd: het aanwijzingsbesluit voor het bevoegde poppetje was niet gepubliceerd.’ Maar hij ontdekte meer. ‘Volgens het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen moet het bedrag in overeenstemming zijn met de kosten die de gemeente gemaakt heeft. In de tabel stond een jaarlijkse update van de software, waarvan we weten dat die al een aantal jaar niet meer is geüpdatet. En er stond een offerte in, terwijl offertes niet gaan over gemaakte, maar over voorgenomen kosten. Dan zeggen wij: hállo, waarom moet de burger dit betalen?’ En dan had de persoon in kwestie ook nog foutgeparkeerd. ‘Een boa hád een boete kunnen opleggen voor foutparkeren, maar zo’n naheffingsaanslag is alleen op te leggen als iemand daadwerkelijk parkeert. Niet als die persoon niet parkeert, of fout.’

Samen met zijn studiegenoot wil hij ook kantoortjes oprichten voor andere juridische kwesties. ‘Wij strijden tegen het onrecht dat de overheid de burgers aandoet.’

Maar de verkeersveiligheid dan? ‘Dat is formeel het doel. Intussen strijkt de overheid jaarlijks acht miljard euro op aan verkeersboetes. Er wordt rekening mee gehouden in de begroting. Het is dus meer een verkapte belastingmaatregel.’

Het klinkt haast als een zekere volksheld die steelt van de rijken en deelt met de armen. ‘We zijn Robin Hood, maar het moet wel leuk en rendabel blijven.’ Ze nemen alleen boetes aan die ze kansrijk inschatten, maar dat is vrij snel het geval.

‘Over fietsverlichting staat bijvoorbeeld in de verkeersregels: “bij nacht of bij dag indien het zicht ernstig wordt belemmerd.” Je kunt bijvoorbeeld aantonen dat het zicht bij schemering niet ernstig belemmerd was. En uiteraard moet de boa weer bevoegd zijn. Dat gaat nog weleens mis. Of de gemeente is gewoon zijn VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) kwijt.’

Door Marleen van Wesel