Studentenleven
Opinie: Ben ik niet goed (of rijk) genoeg?
Terwijl een Kamermeerderheid zich heeft uitgesproken tegen betaalde toelatingstoetsen, gaat Leiden er gewoon meer door, ondervindt studente Laura Verroen. ‘Jammer joh, succes ermee!’
donderdag 19 april 2018

Geachte Universiteit Leiden,

Als ik uw toelatingscriteria niet kan betalen, mag ik dan niet bij u studeren? Ben ik dan niet goed genoeg? Met deze vraag loop ik inmiddels al een tijdje rond, maar niemand lijkt er antwoord op te kunnen geven. Misschien dat een brief naar uw eigen weekblad wel iets losmaakt?

Op 27 maart van dit jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat het niet langer toegestaan moet zijn voor universiteiten om dure toetsen onderdeel te maken van hun selectiecriteria (‘Toetsen moeten gratis’, Mare 24, 29 maart). Citaat uit de motie: ‘overwegende dat dit kansenongelijkheid kan bevorderen omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om dit te betalen, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat universiteiten en hogescholen de kosten van selectie niet bij de student terecht laten komen, om zo kansengelijkheid te bevorderen’. Ik wist nog niks van deze motie, toen ik voor het eerst een brief stuurde naar de studiebegeleider.

Aankomend jaar wil ik graag beginnen aan een master Political Science aan uw universiteit, dezelfde universiteit waar ik mijn bachelor heb behaald in de Internationale Betrekkingen en Organisaties, een specialisatie van de bachelor Politicologie. Tot mijn verbazing moet ik om toegelaten te worden tot deze master niet alleen minimaal een 7 gemiddeld staan (is uw eigen bachelor niet goed genoeg, dat de eisen omhoog moeten?), maar ook aan een verschrikkelijk dure taaltoets deelnemen. De gemiddelde erkende Engelse taaltoets kost rond de 225 euro. Dat is 45 euro meer dan de gemiddelde student volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting per maand aan eten uitgeeft.

Vreemd, je zou denken dat de bachelor Politicologie toch wel zou voldoen als toelatingseis voor de master Political Science aan dezelfde universiteit. Mijn docent wees mij er echter op dat de Universiteit Leiden niet aan ‘doorstroommasters’ doet. De bachelor Politicologie en de master Political Science zijn ‘echt wat anders’.

De toets zelf is het probleem niet. Ik snap dat er een bepaald niveau Engels noodzakelijk is om de opleiding met succes af te ronden, maar hoe kom ik aan 225 euro? Op 12 maart vroeg ik aan de studieadviseur van Political Science of er misschien alternatieven voor de toets waren. Zo biedt de UvA bijvoorbeeld al haar studenten eenmalig een Engelse taaltoets aan. De studieadviseur was vrij duidelijk: dit waren nu eenmaal de toelatingseisen voor de opleiding. Als ik mij voor deze master wilde inschrijven, dan moest ik de toets maken (en dus gewoon die 225 euro betalen, maar dat zei ze er natuurlijk niet zo expliciet bij).

Op 27 maart stuurde een vriendin mij het nieuwsbericht van de Landelijke Studenten Vakbond over de Kamermotie. Ik nam nogmaals contact op met de studieadviseur en die verwees mij door naar de afdeling toelatingen van de universiteit. Ik had geen idee hoe ik deze kon bereiken en besloot langs te gaan bij het Onderwijs Servicecentrum. Daar werd mij verteld dat mijn mailtje ontvangen was, maar dat de motie nog geen officiële wet was en dat zij dus niks voor mij konden betekenen. Met andere woorden: jammer joh, succes ermee!

Geachte Universiteit Leiden, U weet dat er inmiddels een motie is aangenomen betreffende het verbieden van dit soort ‘toelatingskosten’. U weet ook dat een groot aantal van uw studenten maximaal moet bijlenen en daarnaast een bijbaan heeft om überhaupt aan uw opleiding te kunnen deelnemen. Sinds 2015 moeten studenten het daarnaast ook nog zonder basisbeurs doen (Gek hè, al die studenten met een burn-out?). Maar gelukkig heeft u het geld, dat hiermee bespaard is, al door de overheid toegezegd gekregen. Hè, dat scheelt.

Ondanks dit alles kiest u ervoor om net zo lang door te gaan met veel te dure toelatingstoetsen totdat de regering u op het matje roept. De wet is immers nog niet van kracht, dus dan telt het nog niet voor ‘het echie’. Betekent dit dat de studenten die uw toelatingscriteria niet kunnen betalen ook niet meetellen?

Ik zie uw antwoord in spanning tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Laura Verroen

Studente IBO en minor studente Journalistiek en Nieuwe Media

Naschrift, woensdag 18 april

Vanochtend ontving ik een mail van de Universiteit met de titel: ‘Toets Engelse taalvaardigheid.’

‘Beste student’, stond er. ‘Overweeg je straks een Engelstalige master te gaan volgen? Dan kun je nu gratis je Engelse taalvaardigheid toetsen! Met een online toets, de Online Oxford Quick Placement Test, krijg je een goede indicatie of je Engels voldoende is om aan een Engelstalige Masteropleiding te beginnen. Meer informatie vind je op deze website, waar je je ook kunt aanmelden voor de toets.’

‘Het zal toch niet,’ dacht ik, ‘een gratis test?’

Het leek er echt even op dat de universiteit toch besloten had zijn studenten te helpen. Ik klikte door naar de website met meer informatie en was al halverwege mijn vreugdedansje toen ik de laatste alinea las.

‘Please note: The Oxford Quick Placement Test assesses your language skills. It is not a test like TOEFL or IELTS and the result can therefore not be used as a formal replacement for these tests. The test result cannot be used as a formal entrance requirement for your Master’s Degree Program at Leiden University. It is intended to give an indication of whether or not you are able to take an English-taught Master’s Degree Program.’

Wat een teleurstelling.