Nieuws
‘We zijn gezond, maar arm’
De Faculteit Archeologie kan na een aantal magere financiële jaren de reserves weer wat aanvullen. Het bestuur wil meer beurzen gaan binnenhalen.
Vincent Bongers
donderdag 16 juni 2022

Het faculteitsbestuur heeft een plan om minder kwetsbaar te worden. ‘Het idee is om een klein stukje van het overschot te gebruiken om te investeren in het gerichter doen van subsidieaanvragen. We willen succesvoller worden in de ratrace van aanvragen.’ Pronk legde uit dat het faculteitsbestuur in overleg is met het college van bestuur over deze strategie. ‘Ik denk het college het een goed idee vindt.’

Decaan Jan Kolen vertelde dat er komend collegejaar meer eerstejaars worden verwacht dan in 2021. ‘De vooraanmeldingen zijn significant toegenomen. We hebben veel ingezet op het vernieuwen van het onderwijsprogramma. Het is gelukt om dat aantrekkelijker te maken. Op het gebied van onderzoek zijn we wat gaan ontspannen. Iets te veel zelfs, als dat zo doorgaat, gaan we dat over een aantal jaren merken.’

‘Het gaat om zo’n vijftig studenten meer, met name voor de bachelor’, zei vice-decaan Bleda Düring over de verwachte groei. De teller staat nu op 200 aanmeldingen voor de bachelor. ‘Er is echter vrijwel altijd een verschil tussen de aanmeldingen en de daadwerkelijke inschrijvingen. Het is afwachten of al deze mensen ook echt komen in september.

Dat het aantal meldingen in de lift zit, is positief, maar ook een zorg. ‘Als we veel meer studenten krijgen, zet dat extra druk op de staf. Tien studenten meer is geen probleem, veertig is plannen aanpassen.’

Kolen: ‘Groei is dus ook ietwat huivering­wekkend, met name bij het organiseren van practica. We moeten niet ten onder gaan aan ons eigen succes.’

'Als we veel meer studenten krijgen, zet dat extra druk op de staf'

‘Het beeld ziet er vrij gunstig uit’, zei bestuurslid Jan Pronk tijdens de faculteitsraadsvergadering over de financiën van Archeologie.
‘We schrijven een plusje. Dat is ook nodig omdat we een aantal jaren hebben gehad dat het financieel moeilijker is geweest.’

De reserve van de faculteit was daardoor flink gedaald. ‘Ons spaargeld ging op.’ Die lastige periode ‘hebben we nu achter de rug’.

De faculteit verwacht een positief resultaat van vier ton voor 2022. De reserves kunnen weer worden opgebouwd. ‘Maar ook niet te veel, want zoveel mogelijk middelen moeten naar onderwijs en onderzoek.’

Eigenlijk moet die reserve minimaal vijf procent van het eigen vermogen zijn. Dat percentage werd al jaren niet meer gehaald, en dat lukt ook in 2022 niet. ‘We komen dit jaar op 2,6 procent uit.’

De faculteit is ‘gezond, maar ook arm en enigszins kwetsbaar’, constateerde Pronk. ‘Een vrij groot gedeelte van onze inkomsten is afhankelijk van subsidies van onder meer NWO. Daar betalen we best veel staf uit die ons onderwijs draait. Eigenlijk wil je dat uit de eerste geldstroom doen.’ Dat is het geld dat vanuit de ministerie van Onderwijs naar de universiteit gaat voor bijvoorbeeld studiepunten.

De faculteit is succesvol in het binnenhalen van projecten, vertelde Pronk. ‘Dat moeten we tegen de landelijke trend in ook blijven, om de financiering overeind te houden. Dit is juist een sector waarin financiering de laatste tijd eerder moeilijker is geworden dan makkelijker.’