Nieuws
Voltallig bestuur van rechtenfaculteit stapt op
Het hele bestuur van de Rechtenfaculteit stopt. De bestuursleden leggen per 1 juli hun taken neer, omdat ‘de onderlinge verhoudingen binnen het faculteitsbestuur niet meer zodanig zijn dat het bestuur optimaal kan functioneren.’
Anoushka Kloosterman en Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 25 mei 2023
Het KOG. Bron: Wikipedia/Vysotsky

Dat staat in een mail van de bestuurssecretaris die vanochtend naar medewerkers werd verstuurd.

Joanne van der Leun keert na haar sabbatical niet meer terug als decaan. Vicedecanen Ton Liefaard en Stefaan Van den Bogaert stoppen per 1 juli. Mirjam Sombroek-van Doorm, de portefeuillehouder Bedrijfsvoering, draagt haar functie per 1 juni over aan Gertjan Boshuizen. Assessor Julie Külsen zal als aanspreekpunt voor studenten blijven fungeren en haar taken blijven uitvoeren terwijl ze haar opvolger inwerkt die in september start. 

In een gesprek met het college van bestuur hebben de facultaire bestuursleden gezegd dat ‘de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een sterk bestuur nodig heeft om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden en dat kunnen wij met zijn vijven niet meer zijn’, aldus de mail.

Interne kwestie

Dinsdag heeft het college van bestuur met de wetenschappelijk directeuren van de instituten overlegd over een (interim)oplossing. ‘Waarbij continuïteit van de lopende projecten – zoals de kernvisie bacheloropleidingen – en algehele besturing van de faculteit, leidend zijn. Zodra hierover meer bekend is, zullen we hierover berichten.’

Woordvoerder Caroline van Overbeeke laat weten dat ‘er niet meer over is te vertellen’ dan wat in het persbericht staat. ‘Het is een intern bericht voor de medewerkers van rechten. Voor de buitenwereld is het niet heel interessant, denken wij. We kunnen er geen andere toelichting op geven dan wat in de tekst staat.’

Het is nog niet bekend welke personen het opgestapte bestuur gaan opvolgen. ‘Daar wordt nog naar gekeken. Gelukkig is het straks zomer en dan is het een rustige periode. Tot die tijd blijven ze nog zitten.’