Nieuws
Verplicht eerste tentamen blijft
De universiteitsraad heeft uiteindelijk toch een positief advies gegeven over de onderwijs- en examenregelingen (OERen). Het struikelblok was de mogelijkheid voor opleidingen om studenten te verplichten gebruik te maken van de eerste tentamenmogelijkheid.
donderdag 5 maart 2015

Ook zijn er opleidingen zoals rechten die voorwaarden stellen aan herkansingen, bijvoorbeeld het halen van een bepaald cijfer. De raad wilde af van deze regelingen. Het college van het bestuur wilde deze juist behouden.

De maatregelen zijn bedoeld om studenten sneller te laten studeren. Maar de raad vindt dat er al genoeg studiesuccesmaatregelen zijn om dat effect te bereiken. De herkansingsregeling heeft mogelijk zelfs een averechts effect en kan voor meer uitval zorgen. Studenten kunnen er niet voor kiezen om als dat hen goed uitkomt een tentamen te laten schieten.

Universiteitsraadsvoorzitter Pieter Krol: ‘Raadslid Joost Augusteijn van de personeelspartij Abvakabo heeft een onderzoek gedaan naar hoeveel tijd studenten in een collegejaar ter beschikking hebben voor onderwijs en tentamens. Dat is vastgesteld op 42 weken. Het blijkt dat veel opleidingen niet aan de 21 weken per semester komen. En dat moet dus eigenlijk wel. Er zijn gevallen van 17 of zelfs 16 weken. Tentamens komen dan steeds dichter op elkaar te liggen. Om dan ook nog eens studenten te verplichten om gebruik te maken van de eerste tentamenkans, is problematisch. De raad vindt dat geen goede zaak en dat is niet veranderd.’

Krol: ‘We hebben hierover een aantal pittige discussies gehad met het college. De bezwaren zijn er nog steeds. Maar toch ligt er een unaniem positief advies. Daar staat wel iets tegenover. Het college gaat heel serieus aan de slag met de studeerbaarheid van de opleidingen en goed uitzoeken waar er problemen zijn. En die daar waar mogelijk aanpakken. De raad wordt ook eerder betrokken bij beleid rond studiesucces en –rendement. Ook gaan we in een eerder stadium in gesprek met het college over de OERen voor 2016-17.’ VB