Nieuws
Verbazing over geld voor eliteklasje
Het geld van het afschaffen van de basisbeurs begint richting de universiteiten te stromen. Volgend jaar investeert de Universiteit Leiden 7,7 miljoen euro in kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Vincent Bongers
donderdag 16 mei 2019

Dat blijkt uit de Kadernota 2020-2023, in dat stuk staan de financiële plannen van de universiteit voor de komende jaren, die maandag tijdens de universiteitsraad werden besproken. De jaren daarna gaat dat bedrag flink omhoog. In 2021 gaat het om bijna 12,5 miljoen euro en de twee jaren daarop zelfs meer dan 15 miljoen.

Het geld komt van het Ministerie van Onderwijs, dat het bespaarde door het leenstelsel in te voeren. De gelden werden vervolgens niet zomaar uitgekeerd aan de universiteiten. Eerst moesten die door een aantal hoepels springen door een “bestedingsplan kwaliteitsafspraken” in te dienen bij opleidingenkeurder Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die als controleur voor het ministerie fungeerde. De NVAO keurde de Leidse plannen goed. Zowel de faculteitsraden als de universiteitsraad hebben instemmingsrecht op deze investeringen.

De universiteitsraad liet maandag weten verbaasd te zijn dat er ook geld uit de kwaliteitsafspraken naar de Honours Academy gaat. Het gaat volgens de Kadernota in de periode 2020-2023 om 350.000 euro. De raad ‘plaatst vraagtekens bij het benutten van kwaliteitsmiddelen voor de Honours Academy. De kwaliteitsmiddelen worden namelijk per student uitgekeerd (aan de faculteiten, red). De studenten die de Honours Academy onder zich heeft studeren al aan een faculteit, zij heeft geen “eigen” studenten onder zich.’

De universiteitsraad wil graag tijdens de raadsvergadering op 20 mei van het college van bestuur weten waarom er geld van de kwaliteitsafspraken naar de Academy gaat.