Nieuws
Universiteit begint nog geen eigen windmolenpark
De universiteitsraad stelde vorige week voor om windmolens te kopen zodat de universiteit meer elektriciteit kan gaan opwekken. Het college van bestuur liet gisteren weten dat er voorlopig nog geen universitair windmolenpark komt.
Vincent Bongers
dinsdag 2 juli 2019

De universiteit wekt slechts 0,3 procent van haar totale verbruik aan elektriciteit zelf op. Dat is veel te weinig, aldus de universiteitsraad, die vorige week het duurzaamheidsverslag 2018 besprak. ‘Kunnen we, mogelijk in samenwerking met andere instellingen, een windmolenpark kopen of opzetten, om dit percentage te verhogen?’ stelde Dahran Coban van studentenpartij ONS toen voor.

‘Voorlopig is er voor ons nog geen aanleiding om windmolens te kopen’, reageerde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos gisteren tijdens een overleg met de raad. ‘Ook al zou dat doelmatig zijn. We zitten namelijk met het LUMC in een consortium dat onze energie aankoopt. Dat contract loopt nog tot 2022.’

'We moeten ons realiseren dat we onderwijs geven en onderzoek doen en geen windmolenparken beheren.'

Wel houdt het college de ontwikkelingen op het gebied van windturbines scherp in de gaten. ‘Bij een nieuw contract gaan we daar ook naar kijken. Het is dus niet uit ons vizier. We moeten ons echter wel realiseren dat we onderwijs geven en onderzoek doen en geen windmolenparken beheren.’

‘De raad had dit antwoord wel verwacht’, zei Coban vervolgens. ‘Maar het is in ieder geval fijn dat de universiteit actief kijkt naar wat er mogelijk is. We vinden dat vooral van belang omdat de Universiteit Leiden wat ons betreft een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid.’

> Lees hier het opiniestuk van Sonny Spek, student Politicologie en Moderne Midden-Oosten Studies, over het 'ondoordachte en arrogante' windmolenplan van de universiteitsraad.