Nieuws
Toch verplichte matching
De universiteit gaat toch verplichte matching invoeren. Vorige maand werden het college van bestuur en de universiteitsraad het niet eens over de regeling en trok vice-rector Hester Bijl het voorstel in. Na nieuwe onderhandelingen ligt er nu een compromis waar de raad mee in heeft gestemd.
Vincent Bongers
donderdag 6 juni 2019

De universiteit wil scholieren zo goed mogelijk informeren over de opleiding die ze mogelijk gaan kiezen, om zo studie-uitval tegen te gaan. Opleidingen bieden dan ook al matchingsactiviteiten aan. Die zijn echter bij veruit de meeste studies niet verplicht. Het college van bestuur wil daar verandering in brengen en universiteitsbreed verplichte matching invoeren.

De universiteitsraad had vorige maand stevige kritiek op de plannen en wilde niet instemmen met het voorstel van het college. Vice-rector Hester Bijl trok het plan dan ook weer in.

‘Er waren de nodige twijfels over het voorstel’, aldus Bart van der Steen, fractievoorzitter van partij FNV Overheid in de universiteitsraad. ‘Het is een grote investering maar we weten niet zeker wat deze oplevert. Het is namelijk nog niet zeker of deze matching ook de uitval in het eerste jaar zal helpen terugbrengen. Daarnaast is het vooral voor kleine opleidingen duur. Een faculteit als Geesteswetenschappen heeft bijvoorbeeld veel opleidingen. Daar kan verplichte matching leiden tot hoge kosten en werkdruk.

Onduidelijkheid over kosten 

'Het verschil van mening met het college ging onder andere over het voornemen om in vijf jaar alle bacheloropleidingen online matchingsmodules te laten ontwikkelen. Dat vond de raad te snel, omdat er nog onduidelijkheid is over de kosten en opbrengst.
Toch werd er alsnog een oplossing gevonden waar alle partijen in de raad en het college van bestuur zich in kunnen vinden. De raad vindt het belangrijk dat een opleiding er zelf voor kan kiezen of ze de komende drie jaar meedoet of niet’, zegt Van der Steen. ‘Er is besloten om de komende drie jaar eerst met opleidingen te gaan werken die zelf willen matchen, en goed bij te houden wat de kosten en baten zijn.’

Het college gaat die opleidingen dan ook ondersteunen met het ontwikkelen van een online module voor verplichte matching. Van der Steen: ‘Over drie jaar volgt er dan een evaluatie, die we vervolgens samen met het college bespreken. Als verplichte matching een groot succes blijkt te zijn, dan wordt het verder uitgerold. Als blijkt dat er toch nog losse eindjes zijn, gaan we daar als raad met het college over in gesprek. Het is niet zo dat er over drie jaar opnieuw een formeel instemmingsmoment is, maar de raad wordt wel betrokken bij de evaluatie.’