Nieuws
'Tentamenuitslagen zeker vier jaar geldig'
De universiteitsraad heeft stevige kritiek op het wegsturen van rechtenstudenten die de vierjaars-termijn hadden overschreden.
donderdag 24 oktober 2013

Het college moet er scherper op toezien dat de faculteiten niet teveel afwijken van het model onderwijs en examenregelingen (OERen) van de universiteit.

De rechtenfaculteit had in haar regeling vastgesteld dat de cijfers van rechtenstudenten behaald in het tweede en derde jaar van de bachelor na vier jaar studie vervallen. Vakken die behaald waren en die zijn vervallen, vervallen direct opnieuw indien een student bij die opleiding het betreffende vak nogmaals met goed gevolg zou afleggen. Dus kunnen deze studenten hun studie niet vervolgen, tenzij de examencommissie de geldigheidsduur van hun tentamens verlengt.

Uiteindelijk moesten 25 studenten eigenlijk de studie verlaten. Maar daar stak de landelijke politiek een stokje voor. Na Kamervragen besloot minister van Onderwijs Jet Bussemaker dat de trage rechtenstudenten een laatste kans moeten krijgen. Een deel van hen gaat in de herkansing. Hoe de rechtenfaculteit deze herkansing vorm gaat geven, is nog niet duidelijk.

De universiteitsraad is niet blij met de gang van zaken bij Rechten. In een advies schrijft de raad dat ‘het college nauw moet toe zien op de implementatie van facultaire OERen.’ Dit om te voorkomen dat faculteiten teveel hun eigen plan trekken. De regeling bij rechten is een stap te ver. ‘Deze is in strijd met het model-OER en kent nadelige ethische en praktische elementen.’

Het model geeft aan dat elk individueel tentamen een geldigheidsduur van tenminste vier jaar moet hebben. En dat geldt voor alle opleidingen, vindt de raad. Dus het vervallen van alle cijfers behalve die van de propedeuse na vier jaar bachelor, is gewoon niet toegestaan. En dat moet zo blijven, blijkt uit het advies.

De raad merkt ook nog op dat een ‘onwenselijke consequentie’ van de rechtenregeling is ‘dat studenten na vier jaar studeren met slechts een propedeusebul weggestuurd worden.’

Het college legt de OERen van opleidingen niet ter controle naast het model, bleek tijdens de raadsvergadering vorige week. De raad vindt dat wel nodig. Joost Augusteijn, fractievoorzitter van de personeelspartij Abvakabo/FNV na het overleg: ‘De raad heeft in 2012 stevig onderhandeld met het college over de invoering van een bsa in het tweede jaar. Dan kan het niet zo zijn dat faculteiten op eigen houtje dit soort maatregelen doorvoeren.’