Nieuws
Streep door promotiestudent
Leiden krijgt geen bursalen. De universiteitsraad heeft een negatief advies gegeven over het collegevoorstel om mee te doen aan het promotiestudent-experiment van minister Bussemaker van Onderwijs. Het college zal dan ook geen inschrijving sturen naar het ministerie.
donderdag 3 september 2015

De minister maakt het de komende jaren mogelijk om landelijk maximaal 2000 studentpromovendi aan te stellen. Zij zijn geen werknemers maar studenten met een beurs.

In juni werd al duidelijk dat de raad weinig enthousiast was over de mogelijke komst van de promotiestudent. De meeste faculteiten zien ook niets in het plan. Alleen psychologie en Geesteswetenschappeninstituut LUCL zijn echt geïnteresseerd. Om deze instituten tegemoet te komen besloot het college om dan toch maar een voorstel naar de raad te sturen.

Het college wil het experiment gebruiken om twee groepen promovendi te steunen. Het gaat om buitenlandse promovendi die met een kleine beurs van een externe organisatie naar Leiden komen en om werkenden die naast hun baan willen promoveren.

‘Het is sympathiek dat het college deze twee groepen wil steunen’, zei Marjolein Bouterse van studentenpartij CSL tijdens de raadsvergadering van vorige week. ‘Maar dit is niet per se de beste manier om hen te helpen.’

Gareth O’Neill van promovendipartij PhDoc was al langer tegen: ‘Wat Leiden wil, is iets anders dan wat de doelstellingen zijn van het experiment. Er zijn wellicht ook andere manieren om extra geld te geven aan deze groepen en om de twee geïnteresseerde instituten tegemoet te komen.’

Bouterse: ‘Een duurzamere oplossing moet toch mogelijk zijn.’

Volgens vice-rector magnificus Simone Buitendijk is dat echter niet het geval. ‘Als er een andere mogelijkheid is, dan doen we dat. Maar die is er dus niet. En als we niet meedoen aan het experiment, weet je ook niet of dit een effectieve aanpak van de problematiek is.’

De raad vindt dat meedoen aan het experiment het risico met zich mee brengt dat het huidige stelsel van werknemerspromovendi wordt aangetast en dat ziet de raad niet zitten. ‘Als we meedoen, steunen we een experiment dat mogelijk op termijn het hele promovendisysteem door de war gaat gooien’, zei Mark Bakker van studentenpartij BeP. ‘We zijn er dan wellicht medeverantwoordelijk voor dat de promotiestudent uiteindelijk wordt ingevoerd. En dat willen we in ieder geval niet.’ VB