Nieuws
Stormloop op voldoendes herkansen voorlopig afgewend
De versoepeling van de regeling voor het herkansen van voldoendes is een jaar uitgesteld. Rechten vreesde dat door de verruiming heel veel studenten zich zouden aanmelden voor een herkansing. Het college van bestuur ziet dat probleem ook en geeft meer tijd om in te spelen op de verandering.
Vincent Bongers
dinsdag 13 juli 2021
Beeld Silas.nl

Bij Rechten is het herkansen van voldoendes toegestaan. Alleen is die mogelijkheid wel verbonden aan een reeks voorwaarden. Dat faculteit wil het namelijk niet al te makkelijk maken voor studenten om een voldoende aan te scherpen. Herkansen betekent namelijk veel extra werk voor docenten. De belangrijkste voorwaarde is dan ook dat het laatst behaalde cijfer telt. Studenten nemen dus een risico als ze een tentamen nog een keer doen.

Grote schrik

Alle opleidingen hebben zogeheten onderwijs-en examenregelingen (OERen). Daarin staan alle rechten en plichten die studie en studenten hebben. Het college van bestuur en de universiteitsraad stellen elk jaar een model-OER vast dat leidend is voor alle studies.

Tot grote schrik van Rechten, maar ook van andere faculteiten, besloten het college van bestuur en de universiteitsraad om in het model voor komen studiejaar de regels voor het herkansen van voldoendes aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat niet langer het laatste cijfer, maar het hoogst behaalde cijfer telt. De barrière voor herkansen valt dan dus grotendeels weg.

'We moeten niet de sluizen openzetten'

Het college wijzigt de regeling omdat er een uitspraak ligt van Het College van Beroep voor de Examens. In een door een student aangespannen zaak is door dit college bepaald dat het resultaat van een tentamen rechtsgeldig blijft. Om die reden is het niet mogelijk een student later nog een lager cijfer te geven. Kortom: wat Rechten doet, mag juridisch gezien eigenlijk niet.

Rechtenbestuurslid Ton Liefaard zag de verruiming van de regeling niet zitten. ‘We hebben met studenten en docenten de balans gevonden’, zei hij tijdens de faculteitsraadsvergadering in juni. ‘Het model doorkruist dat. We moeten het op zo’n manier inrichten dat we niet de sluizen openzetten.’

Zorgen geuit

Rechten liet het er niet bij zitten. ‘Naar aanleiding van de zorgen die de raad en wij als bestuur hebben geuit over de uitvoerbaarheid van de regeling is er contact gezocht met het college, ook andere faculteiten hebben dat gedaan’, vertelde Liefaard vorige week tijdens de faculteitsraad.

Nu blijkt dat die gesprekken resultaat hebben gehad. De aanpassing wordt een jaar uitgesteld. ‘Dit helpt ons om voor nu vast te houden aan de geldende regeling en komend jaar beter te beoordelen hoe de regeling eventueel zou moeten worden aangepast’, mailt decaan Joanne van der Leun.