Nieuws
Voldoendes herkansen mocht al, maar nu dreigt een enorme stormloop
Bij Rechten mochten studenten onder strenge voorwaarden voldoendes herkansen. De faculteit moet die regeling echter versoepelen, tot grote ergernis van de bestuur. ‘We moeten niet de sluizen openzetten.’
Vincent Bongers
maandag 21 juni 2021

Alle opleidingen hebben zogeheten onderwijs-en examenregelingen (OERen). Daarin staan alle rechten en plichten die studie en studenten hebben. Het college van bestuur en de universiteitsraad stellen elk jaar een model-OER vast dat leidend is voor alle studies.

In het model voor komend studiejaar wordt ook het herkansen van een voldoende vastgelegd. Op zich is herkansen prima vinden ze bij Rechten. Toch is er een groot probleem: het wordt studenten in het model te makkelijk gemaakt.

‘We zitten met de situatie dat er in de model-OER een verruiming van het herkansen van voldoendes is opgenomen’, zei vice-decaan Ton Liefaard tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Dat model worden we geacht door te zetten naar onze regelingen.’

Risico

Het belangrijkste punt is dat de faculteit heeft bepaald dat herkansers een risico moet nemen. Het laatst behaalde cijfer telt namelijk. Dat kan natuurlijk verkeerd aflopen, dus dat is een obstakel voor aanmelders. In het model staat echter dat het hoogst behaalde cijfer telt.

Liefaard zag de enorme rij studenten met belangstelling dan ook al voor zich. ‘Dit lijkt allemaal prachtig, maar we zijn enorm bang voor een aanzuigende werking.’ Het bestuur verzet zich dan ook tegen de regeling.

‘Ook andere faculteiten realiseerden zich pas later wat de implicaties waren’

De faculteit begrijpt de behoefte om voldoendes herkansen om zesjes weg te poesten en voerde daarom vier jaar geleden een regeling in. Maar daarbij golden beperkende clausules om te voorkomen dat de werkdruk enorm zou oplopen.

‘We hebben toen met studenten en docenten de balans gevonden’, aldus Liefaard. ‘Het model doorkruist dat. We moeten het op zo’n manier inrichten dat we niet de sluizen openzetten.’

Juridisch onmogelijk

Hij legde uit dat het onderwerp met het college is besproken. ‘Onze bezwaren zijn kenbaar gemaakt. Maar we zijn geconfronteerd met een advies van juridische zaken en een keuze van het college en de universiteitsraad.’

Er is namelijk jurisprudentie over de kwestie. Het College van Beroep voor de Examens heeft in een zaak bepaald dat het resultaat van een tentamen rechtsgeldig blijft. Om die reden is het niet mogelijk een student later nog een lager cijfer te geven. Kortom: wat Rechten doet, mag juridisch gezien eigenlijk niet.

De vraag is of er nog mogelijkheden zijn tot aanpassing, legde Liefaard uit. ‘Het college van bestuur kan best zeggen: we gaan het gewoon zo doen.’ Hij sprak ook met de vice-decanen van de andere faculteiten over de kwestie. ‘De reacties liepen uiteen, maar een deel realiseerde zich tijdens dat gesprek pas wat de implicaties waren. Dat rechtvaardigt om dit open te breken en te kijken of aanpassing nog mogelijk is. Of dat gaat lukken, weet ik niet.’

‘Ik word hier cynisch van. Moet iedereen maar cum laude afstuderen?’

‘We zijn niet gelukkig met deze versoepeling’, zei personeelsraadslid Gelijn Molier. ‘Sorry, maar ik word hier een beetje cynisch van. Moet iedereen maar cum laude afstuderen? Er zijn al zoveel herkansingen. Onvoorwaardelijk herkansen is geen goede zaak, zelfs niet voor studenten. Het betekent een inflatie van het diploma. In hoeverre kunnen we nog wat zand in de machine strooien met beperkingen?’

Mocht Rechten niet kunnen ontsnappen aan het ‘hoogste cijfer telt-principe’, dan hoopt het bestuur andere restricties wel te kunnen behouden, legde Liefaard uit.

Werkgevers

Ook de studenten in de raad zien dat het model een probleem is. ‘Zonder consequenties is het best mogelijk dat veel studenten denken; ik probeer het nog een keer’, stelde Heleen Kleinjans van studentenpartij ONS. ‘Misschien is het een idee om de soepele regeling alleen in de master toe te passen? Want naar die cijfers kijken werkgevers vooral. En dat er aan de bachelor meer voorwaarden worden verbonden?’

Het probleem bij de masters is dan dat het daar vooral draait om papers schrijven. ‘Die zou je dus ook moeten kunnen herkansen.’

‘De regeling voorziet op dit moment niet in een onderscheid tussen bachelor en master’, reageerde Liefaard. ‘Ik kan me wel voorstellen dat we het daar over gaan hebben. De vraag is hoeveel ruimte we hebben in de regelingen.’