Nieuws
Rechten weigert (als enige) de harde knip te verzachten
In tegenstelling tot andere universiteiten wil de Leidse rechtenfaculteit de regeling niet versoepelen vanwege coronavertragingen. ‘Dan doen we studenten tekort.’
Vincent Bongers
dinsdag 20 oktober 2020

Een student kan in principe alleen aan een master beginnen als de bachelor is afgerond - de zogeheten harde knip. Niet alle universiteiten en faculteiten zijn even streng als het gaat om deze regeling: voor sommige masters zijn niet altijd alle bachelorpunten vereist.

Vanwege corona hebben veel universiteiten de harde knip nog wat verder versoepeld, om zo vertraagde studenten wat tegemoet te komen. De Leidse rechtenfaculteit deed dat niet. Clair Rozemeijer van studentenpartij ONS wilde tijdens de faculteitsraadsvergadering weten waarom niet.

‘We hebben uitgebreid stilgestaan bij het versoepelen’, reageerde Ton Liefaard, portefeuillehouder onderwijs van het rechtenbestuur. ‘Die discussie kwam op gang toen bleek dat practica bij Geneeskunde en W&N volledig in de soep liepen, waardoor studenten echt geen kans hadden om hun bachelor af te ronden.’

Aanvankelijk hadden alle rechtenfaculteiten de lijn om aan de harde knip vast te houden, vertelde Liefaard. ‘Dat werd toch al snel weer losgelaten.’ Maar Leiden hield voet bij stuk. ‘We wijken inderdaad af. Het bestuur heeft er lang over nagedacht, maar besloten niet zomaar van de harde knip af te wijken. We doen studenten tekort, als we versoepelen. Als een student een master start, en er staan nog bachelorvakken open, dan is er al een achterstand.’

‘Veel studenten hebben hun bachelor toch nog kunnen afronden’

Voor en tijdens de zomer is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat studenten alsnog hun bachelor konden afronden, aldus Liefaard. ‘Studenten hebben ook keihard gestudeerd. De slagingspercentages zijn omhoog gegaan. Veel studenten hebben hun bachelor wel kunnen afronden.’

Verder is verzachten niet nodig omdat studenten de mogelijkheid hebben om in februari in te stromen. ‘Studenten kunnen de komende maanden dan hun bachelor nog afronden. Bij lang niet alle zusterfaculteiten bestaat die februari-instroom.’

Liefaard legde uit dat studenten wel degelijk meer mogelijkheden hebben gekregen om hun bachelor af te ronden. ‘We hebben ze een maand extra gegeven, tot 1 oktober.’

Rozemeijer: ‘Maar was die maand extra niet vooral bedoeld voor docenten om alles bij te kunnen houden? De werkdruk is natuurlijk erg hoog. Een student kon niet in september tentamen doen.’

Volgens Liefaard kon dat echter wel. ‘De maand extra is zeker niet alleen bedoeld voor docenten. Een student kan normaal als laatste kans een mondeling tentamen aanvragen in de zomer . De examencommissie heeft voorgesteld om nog een extra kans voor zo’n mondeling te creëren in september. Deze mogelijkheid vroeg juist een extra inspanning van docenten.’