Nieuws
Strafrecht bezwijkt onder druk: ‘1600 tentamens nakijken met z’n vijven, dat redden we niet’
De grotere toestroom van eerstejaars en het optuigen van hybride onderwijs zorgen ervoor dat de faculteit Rechten flink onder druk staat. Vooral strafrecht heeft het zwaar. ‘We hebben meer handen nodig.’
Vincent Bongers
woensdag 30 september 2020

De Faculteit Rechten heeft dit collegejaar fors meer studenten dan in september 2019. Daarnaast zorgde corona ervoor dat de opleidingen hybride onderwijs uit de grond moesten stampen. De druk op de docenten en coördinatoren van eerstejaarsvakken dreigt nu te groot te worden.

Raadslid Maartje van den Bergh, docent bij strafrecht, maakte tijdens de faculteitsraadsvergadering duidelijk dat het misgaat bij het propedeusevak inleiding strafrecht.

‘Ik ben coördinator van dat vak en maak me erg zorgen over het grote aantal studenten. We gaan richting de 1600 deelnemers. Ik denk dat we het eerlijk gezegd niet gaan redden om voor 1600 studenten tentamens, in verschillende versies, te maken en die ook nog na te kijken.’

Meer handen

‘We hebben meer handen nodig’, vervolgde Van den Bergh. ‘Meer mensen die helpen bij het maken en nakijken van tentamens. We zijn maar met z’n vijven. In het voorjaar hadden we uitstel gekregen omdat we het nakijken toen ook al niet redde. Zelfs met een verlengde termijn gaat het ons niet lukken zoveel tentamens na te kijken.’

‘Aan alle kanten klinkt er gepiep en gekraak’

Het bestuur is bezig om te kijken of er financiële mogelijkheden zijn om ‘meer handen aan het bed te krijgen’, aldus Mirjam Sombroek, directeur bedrijfsvoering van de faculteit. ‘We vermoeden dat die ruimte er is. De wetenschappelijke directeur en de opleidingsdirecteur zijn nu aan zet.’

Van den Bergh verzocht het bestuur ook om de vorm van de tentamens te mogen veranderen. ‘We zijn heel serieus aan het kijken naar een combinatie van open vragen en multiple choice. Mag dat?’

‘We willen online multiplechoicevragen zoveel mogelijk voorkomen’, reageerde Ton Liefaard, portefeuillehouder onderwijs van het faculteitsbestuur. ‘Maar als het moet, dan gaan we daar goed naar kijken.’

Herkansers

Ook andere eerstejaarsvakken staan onder druk. Het rechtenbestuur stelde vast dat er te veel op het bordje van de bachelor-coördinatoren terechtkomt.

‘We zien niet alleen een paar honderd eerstejaars meer dan vorig jaar, aldus Liefaard. ‘We krijgen ook herkansers bij de eerste tentamens. Dat kan om veel studenten gaan. We moeten elkaar helpen en kunnen dit niet alleen overlaten aan de coördinatoren.’

‘Aan alle kanten is er wat gekraak en gepiep’, constateerde decaan Joanne van der Leun. ‘We kijken of we snel versterkingen en verbeteringen kunnen realiseren.’