Nieuws
Rechten: vaker tussentijds toetsen
Rechten start in collegejaar 2025-2026 met de vernieuwde bachelor. Maar komend collegejaar krijgen studenten al meer tussentijdse toetsen en vaker kortere tentamens.
Vincent Bongers
donderdag 20 juni 2024

De vernieuwde bachelor van de rechtenopleiding gaat in collegejaar 2025-2026 van start’, zei vice-decaan Jan Crijns tijdens de faculteitsraadsvergadering. ‘Maar het is zonde om goede ideeën die we nu al kunnen realiseren in de ijskast te leggen.’

De faculteit moet bezuinigen en komt met maatregelen die het ‘studiesucces moeten bevorderen’ maar ook deels een ‘financiële achtergrond hebben’. Eerstejaars moeten in principe verplicht aanwezig zijn bij werkcolleges. Het bestuur wil nu inventariseren bij welke vakken al in 2024 die aanwezigheidsplicht gekoppeld kan worden aan ‘kleine tussentijdse quizzen en/of voorbereidende opdrachten’. De studenten moeten de opdrachten halen om mee te mogen doen aan het werkcollege.

‘Ik weet niet of dat goed gaat uitpakken’, vond studentraadslid Carleyn Zengerink (ONS). ‘Want als je twee werkgroepen hebt gemist mag je het tentamen niet doen. Deze combinatie kan juist averechts gaan werken.’

Crijns begreep de zorg. ‘We gaan het niet vormgeven op een manier waarop we het resultaat dat we beogen, niet behalen. Het moet niet zo zijn dat het missen van een opdracht, uitsluiting van het tentamen betekent.’

Stok achter de deur

Maar het bestuur wil studenten meer en eerder aan het werk krijgen. ‘Dat vergt een stok achter de deur. We moeten nog verder verkennen hoe we dat het best kunnen doen.’

Een ander plan is dat er meer aandacht komt voor ‘struikelvakken’ met lage slagingspercentages. ‘De opleidingsdirecteur gaat in gesprek met de vakcoördinatoren van deze vakken.’

‘Als een groot deel van de studenten een vak niet haalt, is er wel aanleiding voor een gesprek’

Personeelsraadslid Cecily Rose was kritisch op die maatregel. ‘Een laag slagingspercentage betekent niet per se dat er iets is misgegaan. Een hoog percentage is ook geen teken van kwaliteit, eerder zorgwekkend. Het gevaar is dat docenten zich mogelijk gedwongen voelen tentamens makkelijker te maken.’

‘Het is een gevoelig onderwerp’, erkende Crijns. ‘Nu spreekt de examencommissie docenten aan op hun slagingspercentage. Die commissie gaat echter alleen maar over toetsing.’ Het bestuur wil ook dat er wordt gesproken over het onderwijs. ‘Als een groot deel van de studenten een vak niet haalt, is er wel aanleiding voor een gesprek. Hoe zorgen we dat een vak doet wat het moet doen? De opleidingsdirecteur kan dat het beste doen. Het is zeker niet de bedoeling om dan te zeggen: het percentage moet omhoog, regel het maar.’

Twee uur

Het bestuur wil ook onderzoeken of er vaker tentamens van twee in plaats van drie uur kunnen worden georganiseerd. Zo kan er op een dag een extra tentamen worden ingepland op het Universitair Sportcentrum. ‘Ik vind dat te kort’, zei Rose. ‘Het kan wel, maar het moet niet de regel worden.’

Crijns: ‘We gaan inventariseren of het vaker kan, dat betekent niet alle tentamens twee uur zullen duren. Er worden trouwens ook al veel tentamens van twee uur afgenomen. Dat heeft te maken met digitaal toetsen. Typen gaat bij de meeste studenten sneller dan met een pen schrijven. Er zijn ook docenten die zeggen: die twee uur is bij mijn vak niet nodig.’ Hoofd onderwijs- en studentzaken Niels van de Ven: ‘Het is een optie, geen verplichting.’