Nieuws
Rechten moet vijf miljoen bezuinigen: ‘Dit is een enorme taakstelling’
De faculteit Rechten moet fors bezuinigen op onderwijs en onderzoek maar ook op ondersteunend personeel. In totaal heeft de faculteit vijf miljoen euro minder te verdelen dan in 2023.
Vincent Bongers
donderdag 25 april 2024
Beeld Silas.nl

Rechten moet zo stevig gaan bezuinigen omdat studenten minder studiepunten halen. De instroom is iets gedaald en mede door het bindend studieadvies haken veel studenten voortijdig af.

Het bestuur rekende uit dat in 2025 de instituten van de faculteit voor onderwijs 17,5 fte minder beschikbaar hebben, bleek maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering. Rechten moet deze zogeheten taakstelling invullen: dat betekent meer verdienen of besparen.

Gertjan Boshuizen van het bestuur liet eerder al weten dat ‘we sowieso geen mensen willen laten afvloeien’. De oplossing wordt gezocht in het voorlopig niet invullen van bepaalde vacatures en natuurlijk verloop. Ook gaat de faculteit bestuderen in hoeverre de middelen van de stimuleringsbeurzen, de afdelingsreserves en andere financieringsbronnen kunnen worden ingezet.

Ondersteunend personeel

‘Wat mij zorgen baart’, zei personeelsraadslid Tim Verdoes, ‘is dat er in het besparingsplan alleen wordt ingegaan op onderwijzend personeel. Er is echter ook een enorme taakstelling voor het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). We gaan er volgens de stukken vanuit dat 20 fte OBP moet afvloeien. Voor dit personeel ontbreekt een model.’

Ze hebben ook geen reserves die ze kunnen aanwenden, aldus Verdoes. ‘De bezuinigingen op het OBP zijn toch een beetje de achilleshiel van het bespaarplan. Hoe wordt die bezuiniging vormgegeven? Er staat maar een halve alinea over in het stuk.’

Boshuizen erkende dat voor die bezuiniging nog geen definitief plan was. De uitgaven voor onderwijs worden in het zogeheten Behoefte Onderwijs en Onderzoek Model (BOOM) verdeeld. Als er minder geld beschikbaar is, zie je dat wel in de verdeling over de instituten terug, maar niet voor het ondersteunend personeel. ‘We zijn nog gesprekken aan het voeren met de stafafdelingen over hoe er daar bespaard kan worden. We zijn ook afhankelijk van natuurlijk verloop. Als dat niet hard genoeg gaat, moeten we kijken naar andere maatregelen.’

Mariska Costeris, de financiële controller van de faculteit, had daar nog een aanvulling op. ‘Ik hoorde 20 fte vallen, maar niet de hele bezuiniging bij de staf is noodzakelijkerwijs in de vorm van aanstellingen. Er zijn ook veel materiële lasten, we gaan zorgvuldig kijken of we die kosten kunnen terugbrengen. Er worden bijvoorbeeld tonnen uitgegeven aan het organiseren van tentamens. We hopen die kosten significant terug te brengen. Overigens is het zo dat we BOOM voorrang geven omdat de instituten zekerheid moeten hebben over het aannemen van personeel voor het volgende collegejaar.’