Nieuws
Raad stemt in: vice-rector mag blijven
De universiteitsraad stemde maandag na de nodige toezeggingen van het college alsnog in met de komst van de vice-rector. Voormalig fgga-decaan Erwin Muller kan aanblijven in de nieuwe bestuursfunctie. ‘Hoe langer ik naar dit voorstel kijk, hoe meer vragen ik erover heb.’
Vincent Bongers
donderdag 30 mei 2024

De komst van een nieuwe bestuursfunctie – de vice-rector organisatieontwikkeling – in april had tot grote ergernis bij de universiteitsraad geleid. De raad voelde zich ‘geschoffeerd’ door het college.

Zeker toen de beoogde kandidaat Erwin Muller al op YouTube als nieuwe vice-rector werd gepresenteerd terwijl raadsleden en college nog in de clinch lagen over of de nieuwe baan er überhaupt moest komen. Ook vond de medezeggenschap dat het instemmingsrecht gold voor de functie.

De raad was verder niet overtuigd van de noodzaak van de functie, vond het takenpakket onduidelijk en stelde vooral dat het college de medezeggenschap had gepasseerd door ‘in bloedspoed’ Muller te benoemen. Ook zorgde diens salaris, zes ton in vier jaar voor een 0,7-aanstelling, in een tijd van bezuinigingen voor veel wrevel.

De raad liet het er niet bij zitten en stapte naar de raad van toezicht van de universiteit. Die stelde een bemiddelaar aan die een besloten gesprek voerde met het college en de universiteitsraad. Tijdens die bijeenkomst erkende het college dat de raad instemmingsrecht had en bood het excuses aan voor gemaakte fouten. Het college schreef vervolgens razendsnel een voorstel om de vice-rector in het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit op te nemen en Mullers baan te legaliseren.

‘Ik zie niet gebeuren dat de vice-rector dit allemaal kan gaan doen’

Dat voorstel werd maandag met de raad besproken tijdens een chaotische vergadering met twee schorsingen. In het voorstel geeft het college meer uitleg over de taken van de vice-rector. Muller gaat de organisatie niet alleen ‘wendbaarder’ maken, maar het college ook adviseren over de uitvoering van het universitair strategisch plan, de bestuurlijke inrichting van de universiteit en over crisis- en incidentenmanagement.

Takenpakket

Te uitgebreid, vond de raad. Ebrar Kaya van studentenpartij Students’ Collective wilde taken schrappen. ‘Wij vinden dat de functie alleen over organisatieontwikkeling moet gaan en niet over zaken als de uitvoering van het strategisch plan, bestuurlijke inrichting en crisis- en incidentenmanagement.’

Patrick Klaassen van personeelspartij UB was het daarmee eens. ‘Dit is een functie van 0,7 fte. Ik zie niet gebeuren dat de vice-rector dit allemaal kan gaan doen.’

Volgens collegevoorzitter Annetje Ottow kan dat ook niet allemaal tegelijkertijd. ‘We gaan zo snel mogelijk in gesprek met de vice-rector en de raad over wat de prioriteiten moeten zijn. Ik kan me voorstellen dat het pakket nu te ruim is. We stellen dan ook voor dat de vice-rector zich alleen met de organisatieontwikkelingskant van het strategisch plan bezighoudt.’

Kaya: ‘Dan blijven nog steeds de bestuurlijke inrichting van de universiteit en crisis- en incidentenmanagement staan.’

Ottow: ‘We hebben juist deze zaken gespecifieerd, dat was ook de nadrukkelijke wens van de raad.’ Klaassen: ‘Het wringt omdat aan veel punten al wordt gewerkt door allerlei medewerkers. Wat is dan de rol van de vice-rector?’

‘Ik heb geen idee wat er allemaal bedoeld wordt met de tekst in de toelichting’

‘Hij gaat niet zaken dunnetjes overdoen’, reageerde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘De vice-rector gaat informatie bij elkaar brengen en zorgen voor verbinding tussen programma’s. Heel veel van dat soort zaken komen nu op het bordje van het college. Hij gaat ons helpen, maar wij blijven verantwoordelijk.’

Timothy de Zeeuw van LAG wilde weten of Muller wellicht de chef reorganisatie zou worden nu de financiële nood lijkt toe te nemen. ‘Het is al krap en er komen vanwege de politieke ontwikkelingen zware tijden aan. Uit de organisatie horen we dan: “Gaan er reorganisaties komen? Is de komst van de vice-rector een voorbode daarvan?”’

‘Die intentie is er helemaal niet’, antwoordde Ottow. ‘Iedereen maakt zich zorgen over het Haagse hoofdlijnenakkoord en we moeten nog met zijn allen spreken over de consequenties daarvan.’

‘Ik heb geen idee wat er allemaal bedoeld wordt met de tekst in de toelichting’, aldus Klaassen. ‘De vorm maakt het moeilijk om ermee in te stemmen. Hoe langer ik ernaar kijk, hoe meer vragen ik erover heb. Er staat in dat de vice-rector zicht ook richt op de “uitwisseling, professionalisering en modernisering van de medezeggenschap”. Ik vind dat de raad dat direct met het college moet doen.’

Instemming

Na een korte schorsing beloofde Ottow dat het college het pakket tot de kern zal terugbrengen. ‘Laten we de toelichting niet toevoegen aan het reglement. In overleg met de raad en de vice-rector maken we dan helder hoe de invulling van het pakket er precies uit gaat zien.’

Uiteindelijk paste het college het voorstel zo aan dat een krappe meerderheid - zeven stemmen voor en vijf tegen - tijdens het besloten gedeelte van de vergadering instemde met de komst van de vice-rector.

De functie is voor vier jaar en kan verlengd worden met nog eens vier jaar. Daar heeft de raad adviesrecht op. Bij verdere verlenging heeft de raad instemmingsrecht.