Nieuws
Nog steeds angst en intimidatie
Angst op de werkvloer blijft een probleem bij Sociale Wetenschappen. Dat blijkt uit het rapport van de vertrouwenspersoon van de faculteit.
donderdag 11 mei 2017

Door Anoushka Kloosterman In het rapport van vertrouwenspersoon Wahid Shadid staat dat vorig jaar achttien personen hem benaderden met verschillende klachten, waaronder ‘psychische intimidaties en angst op de werkvloer’.

Onder het kopje ‘specifiek voor aio’s’ staat in het lijstje klachten, naast onderwijsbelasting, publicatiedruk en gebrek aan onderzoekbegeleiding, ook ‘intimidatie door leidinggevende en stress’.

Daarnaast heeft ‘een niet onbelangrijk deel’ van de medewerkers, vier van de achttien, klachten die ‘direct of indirect’ te maken hebben met het rapport van Shadid over 2015. Daarin kwam naar buiten dat een groot aantal medewerkers naar de vertrouwenspersoon stapte met klachten over psychische intimidatie en angst.

Het rapport is anoniem, dus het is niet duidelijk van welke opleidingen de werknemers komen. Wel is bekend dat het instituut pedagogiek kampte met een ernstig verstoord werkklimaat.

Tegenover Mare vertelden werknemers dat zij veel angst ervaarden op de werkvloer, en dat er bij conflict met ontslag werd gedreigd. Het faculteitsbestuur stelde ook een onafhankelijk onderzoek in, waaruit bleek dat ‘onveiligheid diepgeworteld is in het werkklimaat’ van het instituut. Eric Fischer werd vervolgens door de faculteit aangesteld als wetenschappelijk directeur om de problematiek aan te pakken.

De vier personen die naar Shadid toestapten, hadden klachten over de wijze hoe er nu met de problematiek om wordt gegaan. ‘Deze vier (allen wp-medewerkers) brachten hoofdzakelijk hun onvrede met de wijze waarop het faculteitsbestuur is omgegaan met het aspect “angst op de werkvloer” en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen op hun instituut’.

Verderop staat dat sommigen van de medewerkers die angst naar voren brachten, meenden namens andere collega’s te spreken.

Het rapport is voorgelegd aan de instituten, zegt Hanna Swaab, decaan van faculteit Sociale Wetenschappen. ‘Het is alleen een aanwijzing dat er ergens dingen spelen. Dan bespreken we het met de wetenschappelijk directeur, met de vraag of deze het kan plaatsen en onderzoeken. Dat is nu ook gebeurd. Het is uiteraard een heel belangrijk punt van aandacht.’

Over pedagogiek zegt ze: ‘De nieuwe wetenschappelijk directeur is specifiek aangesteld om met dit probleem aan de slag gegaan. Dus het is niet zo raar dat een aantal mensen zijn die zeggen: het is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn.’