Nieuws
Nog geen besluit verkamering: gemeenteraad wacht op nieuwe cijfers
Het definitieve besluit omtrent het nieuwe verkameringsbeleid is met twee weken uitgesteld, nadat burgemeester Lenferink de raad mededeelde dat hij binnen een paar dagen met nieuwe cijfers komt. D66 vroeg daarop uitstel aan.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 5 december 2019
Foto Jurriaan Duijn

Voordat het besluit werd uitgesteld, was al een uur en drie kwartier vergaderd. Alle partijen kregen nog eens de ruimte om hun standpunt duidelijk te maken en om elkaar daarover te bevragen. Dat was vooral een herhaling van zetten: wel of geen maatwerk per straat, wel of geen hogere quota (maximale percentages van de huizen in een straat die studentenhuis mogen zijn, red) in de binnenstad, wel of geen afstandseis tussen twee verkamerde studentenpanden.

Interessanter waren de ingediende moties, die dan wel weer praktisch allemaal werden ontraden door wethouder Wonen Fleur Spijker. De meest opvallende motie kwam van D66, die wil dat het quotum in de binnenstad op 100 procent komt, om zo de spreiding van studenten naar de wijken daarbuiten te voorkomen. Spijker: ‘Het college ontraadt deze motie. De systematiek van het voorstel gaat uit van quota in drie gebieden.’ Ook de motie die hierop volgde, om dan maar het quotum in de binnenstad te verhogen van 15 naar 20 procent en in de buitenste schil te verlagen van 5 naar 2 procent, werd ontraden omdat ‘dit communicerende vaten zijn en we juist zoeken naar een evenwicht’, aldus Spijker.

De motie van de VVD om maatwerk per straat te leveren in plaats van per wijk, werd door het college ‘sterk’ ontraden. ‘Het is ontzettend rechtsonzeker en ook rechtsongelijk om alleen te handhaven op de plekken waar de meeste overlast is. Dat moeten we echt niet doen, want dit geeft zoveel onzekerheid dat je nog verder van huis bent’, zei Spijker.

‘Ik verwacht met een paar dagen een veel gedetailleerdere inschatting te hebben van het aantal verkamerde panden per straat’

Wel omarmde de wethouder een motie van CDA, die jaarlijks een actueel overzicht wil van verkamerde panden en dat de quota op basis daarvan in de toekomst kunnen worden bijgesteld. ‘Een actueel overzicht van de verkamerde panden kunnen we zeker verstrekken’, aldus Spijker. Na de behandeling van de moties was het woord aan burgemeester Lenferink, die met zijn verhaal onverwacht voor uitstel van het besluit zorgde: ‘Ik verwacht met een paar dagen een veel gedetailleerdere inschatting te hebben - voor de binnenstad - van het aantal verkamerde panden per straat. Met die gegevens zouden we iets gedetailleerder naar een aantal wijzigingsvoorstellen kunnen kijken’, aldus de burgmeester.

Hierna, nadat er dus al een uur en drie kwartier over het beleid was gesproken, vroeg D66-raadslid Sander van Diepen een schorsing aan. Een kwartier later vroeg hij de raad om uitstel: ‘Door uw reactie is gebleken dat over enkele dagen meer informatie beschikbaar is, waardoor we niet alleen per wijk maar ook per straat een betere inschatting hebben hoe de situatie is in de binnenstad. Ik wil voorstellen om de behandeling pas over twee weken te doen, zodat we op veel betere cijfers een besluit kunnen nemen dan we nu doen op basis van schattingen per wijk.’

SP, CDA en VVD wilden geen uitstel, maar PvdA, PvdD, CU, Partij Sleutelstad en GL gingen mee in de wens van D66. Het besluit staat nu gepland voor 17 december.