Nieuws
Nieuwe coalitie: extra kamers en nadruk op duurzaamheid
Woensdag presenteerden coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA het beleidsakkoord ‘Samen Leven in Leiden’ dat de basis gaat vormen voor het beleid van het college voor de komende vier jaar.
Mark Reid
donderdag 9 juni 2022

Voor studenten wil het nieuwe college meer huizen bouwen. Tot 2030 moeten er 2700 studenten-eenheden bijkomen in Leiden en mogelijk ook in buurgemeentes.

Het percentage sociale woningbouw in nieuw te bouwen huizen stijgt ook naar 35 procent. Ook zegt het nieuwe college binnen een half jaar met plannen te komen om met verkamering in de stad om te gaan.

Wat de universiteit betreft zijn de plannen summier. De coalitie wil veel blijven samenwerken en is blij met het florerende Bio Science Park. De toekomst van de Humanities Campus blijft in het akkoord nog vaag. De partijen zeggen alleen dat ze ‘kansen zien in de nieuwe ontwikkeling van de Humanities Campus door de Universiteit’.

Energievraagstuk

Om met de stijgende energiekosten om te gaan zal de gemeente beginnen met een zogenoemd isolatie-offensief voor de Leidenaars die onvoldoende middelen hebben om hun woning te verduurzamen.

Betrokken bewoners kunnen zitting nemen in een burgerberaad energietransitie om mee te denken over toekomstig beleid. De riool- en afvalstoffenheffing zal in ieder geval stijgen om de klimaatadaptatie en het vergroenen van de stad te bekostigen.

Leidenaars en studenten kunnen uitkijken naar een paar extra feestjes. De komende jaren worden zowel het 450-jarig jubileum van Leidens Ontzet als van de universiteit gevierd.

In het nieuwe college heeft GroenLinks twee wethouders, de andere partijen ieder een.