Nieuws
Extra psychologen en een app moeten het mentale leed onder studenten verlichten
De universiteit wil de schade die corona heeft op het geestelijk welzijn van studenten zo veel mogelijk beperken. Daarom komen er extra tijdelijke studentenpsychologen, een studentendecaan en een nieuwe app die het gemeenschapsgevoel moet aanwakkeren.
Vincent Bongers
dinsdag 29 juni 2021
Beeld Joonas Ennala

Het kabinet heeft een fonds beschikbaar gesteld voor het opvangen van klappen door corona in het onderwijs. Een deel van het geld van dit zogeheten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek bedoeld om universitaire studenten dit en komend jaar te ondersteunen en maatregelen te treffen om hun welzijn te verbeteren.

Leiden ontvangt bijna 5,5 miljoen euro. Het idee is dat 70 procent van dat geld naar de faculteiten gaat ter eigen invulling. Twintig procent is bedoeld voor universiteitsbrede regelingen. De rest is onder andere reserve voor mogelijke uitloop in 2023.

Onlangs bleek dat de nood rondom mentale hulp onder studenten sowieso al enorm hoog was. ‘We kunnen dit niet behappen’, zei een studentpsycholoog in Mare. ‘De crisis heeft ons overspoeld, maar voor corona was het ook al zo.

De Leidse invulling van de corona-hulp werd maandag besproken in de universiteitsraad. De universiteit gebruikt het geld deels voor de inzet van drie extra tijdelijke studentpsychologen. Het doel is om ‘de wachtlijsten te verkleinen en om studenten met coronagerelateerde klachten op korte termijn te kunnen begeleiden’.

Geen vangnet

Veel zorgen maakt de universiteit zich om internationals omdat ‘zij in veel gevallen geen vangnet dichtbij hebben en dit in tijden van corona niet hebben kunnen opbouwen’.

Ook promovendi kunnen mogelijk bij de psychologen terecht. Er wordt namelijk geëxperimenteerd ‘met het verlenen van toegang tot een studentpsycholoog voor promovendi’.

‘De omgang met intimiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk thema’

Voor studenten met een functiebeperking komt er ook meer hulp. Vooral voor de eerstejaars want ‘die hebben hun laatste jaar op de middelbare school grotendeels online gevolgd’. Om de transitie van ‘deze (relatief kwetsbare) groep studenten naar de universiteit te faciliteren’ komt er een extra studentendecaan. Deze medewerker is ook bedoeld ‘om studenten te begeleiden die in financiële problemen zijn gekomen door de crisis’.

Nieuwe App

Verder zijn er well being-weken, peer support-programma’s en buddy-systemen. De ontwikkelde app ‘Uni-Life’ moet het gemeenschapsgevoel onder studenten vergroten. Via de app komen studenten ‘alles te weten wat er op de campus van de Universiteit Leiden te doen is’. Zij kunnen een ‘eigen meet-up aanmaken om gemakkelijk andere studenten te ontmoeten, of lid worden van een community’. Er is een pilot met de app gestart en als die goed verloopt kan de ‘tool’ met NPO-middelen worden ingezet.

Het college reserveert ook geld voor het aanbieden van trainingen. Een voorbeeld is een training aan studie- en studentenverenigingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in relatie tot studentenwelzijn. De nieuwe generatie eerstejaars studenten heeft in het afgelopen jaar weinig sociaal contact gehad, schrijft het college. ‘Hierdoor is omgang met intimiteit en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag een belangrijk thema.’

Daarnaast hebben online fora en evenementen ‘stevige(re) debatten tot gevolg, die tot onveilige situaties kunnen leiden’. Het diversiteitsbureau helpt studenten hiermee om te gaan. Deze training is al een keer gegeven, maar met budget van NPO kan dat nogmaals en ook uitgebreider.

 

Hebben extra ‘well being officers’ wel zin?

De universiteitsraad blijft zijn twijfels houden over de geplande komst van facultaire well being officers. Het is een deeltijdfunctie, in totaal gaat het om 2,8 voltijdsbanen. Heeft die baan eigenlijk wel een meerwaarde?

Om uit te zoeken of de faculteiten zitten te wachten op zo’n officer heeft een aantal universiteitsraadsleden navraag gedaan bij de medezeggenschap op facultair niveau. ‘Archeologie is vrij sceptisch', zei Jaap de Witte van personeelspartij FNV maandag tijdens de vergadering. ‘Ze zijn bang dat er een extra managementlaag wordt gecreëerd.’

‘Ik heb vergelijkbare geluiden gehoord bij de Faculty of Government and Global Affairs’, aldus Timothy de Zeeuw (FNV).

Ook Sociale Wetenschappen is niet enthousiast. ‘Ik begreep van een faculteitsraadslid dat er zorgen zijn over hoe het contact zal verlopen tussen de officer op facultair niveau en die op universitair niveau', zei Harold Janssen van studentenpartij ONS. ‘Daarnaast is het idee dat wat in het plan staat al door de POPcorner van de faculteit wordt gedaan. Ze weten niet of de komst van de officers de juiste invulling is.’

Het kleinschalige onderzoek geeft bij lange na geen totaalbeeld, erkende de raad, maar het nam zeker de twijfels niet weg. ‘Als er geen vraag is vanuit de faculteiten, dan lijkt het me niet verstandig om een extra laag toe te voegen', reageerde Floor van Lelyveld (ONS). ‘Het is belangrijk om uit te zoeken welke invulling we precies nodig hebben.’ De raad gaat nog door met het verzamelen van reacties van faculteiten en spreekt aanstaande maandag met het college over de officers.