Nieuws
Erasmus Universiteit heeft geen lek gevonden
De Erasmus Universiteit spitte door e-mails van medewerkers om uit te zoeken wie een plagiaatbeschuldiging naar NRC Handelsblad had gelekt, maar heeft de bron niet kunnen vinden. Er komen verder geen maatregelen.
Anoushka Kloosterman
donderdag 10 oktober 2019

Het onderzoek is vrijdag afgesloten. Hoewel er wel is gebleken dat er contact is geweest met NRC vanuit de faculteit, heeft het bestuur geen lek kunnen vinden, staat op de site van de Rotterdamse universiteit.

‘Tijdens het onderzoek is door interne en externe bronnen bevestigd dat er vanuit de faculteit actief contact is geweest met een journalist van het NRC. Er is hiermee gekozen voor het zoeken van publiciteit in plaats van het volgen van geëigende procedures binnen de universitaire wereld. Er is echter niet vast komen te staan wie de mogelijke bron was. Er volgen dan ook geen maatregelen en het College van Bestuur heeft besloten het dossier te sluiten.’

In juni publiceerde NRC een artikel waarin Dymph van den Boom, oud-rector van de UvA en voormalig interim-decaan aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), beschuldigd werd van structureel plagiaat.

Het Rotterdamse college zette vervolgens een extern recherchebureau in om de mailboxen van twintig werknemers te onderzoeken, in een poging de bron te achterhalen. Volgens medewerkers van het ESHCC had het college ‘geëigende’ plagiaatmeldingen overigens simpelweg genegeerd.

Dit stuitte op verzet bij de universiteitsraad, werknemers en wetenschappers. Vorige week ondertekenden bijna vijfhonderd mensen een open brief aan het bestuur waarin ze oproepen het onderzoek te staken, omdat het een angstcultuur creëert en de privacy van werknemers schaadt.

Lees hier de reactie van Mare op de gang van zaken.