Nieuws
Koehandel over ruimere beloning assessoren
De universiteitsraad en het college van bestuur hebben na het nodige gesteggel een compromis gesloten over een hogere vergoeding voor studentbestuurders van faculteiten. Zij krijgen er meer dan driehonderd euro per maand bij en niet ruim vijfhonderd zoals het college wilde.
Vincent Bongers
woensdag 7 juli 2021
Handjeklap op de veemarkt in Purmerend.

Elk faculteitsbestuur heeft een assessor: een studentlid. Het college van bestuur wil deze bestuurders een stuk beter gaan betalen omdat hun takenpakket veel zwaarder is geworden.

De assessoren verdienen nu ongeveer duizend euro per maand. Het college stelde voor om daar 527 euro bovenop te doen. De universiteitsraad wees vorige week die ‘exorbitante’ verhoging af. ‘Die is niet passend in een tijd van financiële krapte’, stelt de raad.

Er zijn andere studenten die werk doen voor de universiteit en niet meer geld krijgen. Ook blijft de hand stevig op de knip als het gaat om onderwijs en onderzoek. De nadruk zou ook moeten liggen op het minder zwaar maken van het takenpakket van de assessor en niet op een loonsverhoging.

Maandag spraken het college en de raad over de beloningsplannen. ‘We hebben een alternatief bedacht’, zei Maarten Wille (studentenpartij LSP), die als voorzitter van de raadscommissie personeel, studentenzaken & internationalisering het woord voerde. ‘Want als je het ergens mee oneens bent, geef dan aan wat wel acceptabel is.’ Dus kwam de raad met een tegenvoorstel van 1283 euro per maand. ‘Het bedrag dat dan vrijkomt kan dan naar actieve studenten in het verenigingsleven, of naar leden van de faculteitsraden.’

‘Ik vind het niet zo kies dat het college er van alles bijhaalt om haar punt te maken’

Dat zag het college dan weer niet zitten. ‘We vinden het jammer dat de raad negatief heeft gereageerd op ons eerste voorstel’, reageerde rector Hester Bijl. Ze legde uit dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de beloning van studenten in medezeggenschap en bestuur en daar zijn 18 aanbevelingen uitgekomen die nu verder worden uitgewerkt. ‘Er is ook goed gekeken naar taakverlichting van de assessor. We zien echter ook wel dat het belangrijk is om hier met jullie uit te komen, maar het tegenvoorstel is wel erg laag.’

Het college stelde vervolgens een vergoeding van 1325 euro voor. De rest van het geld kan dan onder andere naar het verhogen van de bestuursmaanden van faculteitsraadsleden.
Bas Knapp van studentenpartij LSP was niet blij met de gang van zaken en stelde dat de vergadering was verworden tot een ‘soort koehandel’. Hij vond ook dat in kaart moest worden gebracht wat er allemaal wordt uitgegeven aan alle actieve studenten en waar het geld het hardst nodig is. ‘En dat is niet bij de assessoren.’ Nu ontbreekt in het onderzoek van het college de besturen van de studentenverenigingen. ‘Daar heeft de raad twee jaar geleden wel om gevraagd en dat is er nog steeds niet.’

Het college vond die reactie van Knapp onterecht. ‘Ik vind het niet kies om er van alles met de haren bij te slepen, terwijl wij proberen een fatsoenlijk voorstel te doen’, reageerde collegevoorzitter Annetje Ottow.

‘Ik vind het echt ongelooflijk dat het college de raad twee jaar laat wachten’

Knapp liet het daar niet bij zitten. ‘Ik vind het dan weer niet zo kies dat het college er van alles bijhaalt om haar punt te maken. Mijn vraag blijft echter: “Wanneer komt er een onderzoek naar het fatsoenlijk belonen van bestuurders van bijvoorbeeld Quintus, Njord en Duivelsei? Dat is toegezegd.”’
Ook Harold Janssen van studentenpartij ONS was ‘teleurgesteld dat de verenigingen niet onder de scope van het onderzoek vielen. Laten we op een later moment wel naar deze grote groep studenten kijken.’

Zwartwit beeld

Het college liet weten zich niet bewust te zijn van de wens naar een rapportage over de beloning van verenigingsbesturen en wilde zich nu eerst richten op de aanbevelingen uit het onderzoek. ‘We kunnen hier op een later moment over spreken’, stelde Ottow. ‘Ik vind het jammer dat de discussie zo verloopt.’ Ze vond ook dat Knapp een ‘zwartwit beeld schetste’ van de situatie en ‘daar distantieer ik mij van’.

De woede van Knapp nam door die reactie alleen maar toe. ‘Ik distantieer me dan weer van de interpretatie van de collegevoorzitter. Ik vind het echt ongelooflijk dat het college de raad twee jaar laat wachten. U houdt zich niet aan een toezegging, daar moet u verantwoordelijkheid voor nemen.’ Knapp was er ook niet blij mee dat de rest van de raad de houding van het college naar zijn idee zomaar accepteerde.

Een meerderheid in de raad verzoende zich echter met het tweede voorstel van het college. ‘We zijn hier al zo lang mee bezig. Ik vind dat we vandaag tot een compromis moeten komen’, aldus Laurènce Fierens van studentenpartij CSL. ‘Er zit iets van 3000 euro op jaarbasis tussen het voorstel van de raad en de tweede suggestie van het college. Mijn inziens zijn onze bezwaren duidelijk overgekomen en moeten we nu kiezen voor de middenweg.’ De raad stemde dan ook in met het tweede voorstel van het college.


Aanvulling (7 juli): 
De situatie rond de beloning ligt ingewikkelder dan eerder weergegeven. Rond 2016 kregen asssessoren een samengestelde vergoeding van rond de 1000 euro per maand (Als die voorwaarden in 2021 nog zouden gelden, gaat het om rond de 1100 euro). In 2019 is er besloten de vergoeding te verhogen naar een beloning van rond de 1600 euro. De huidige assessoren ontvangen dit bedrag. De universiteitsraad is het daar niet mee eens, en het beloningssysteem gaat dus op de schop voor september 2021. De discussie tussen college en de raad ging over dit nieuwe systeem.