Nieuws
Raad wijst voorstel voor ‘exorbitante beloning’ van assessoren af
Het college van bestuur wil de vergoeding voor studenten in faculteitsbesturen met ruim 50 procent verhogen. De universiteitsraad is tegen. ‘Voor onderwijs en onderzoek is zoiets ook niet mogelijk.’
Vincent Bongers
donderdag 1 juli 2021
Illustratie Silas.nl

In Leiden hebben de faculteitsbesturen een student-lid: de assessor. Het college van bestuur heeft een onderzoek laten doen naar de beloning van studenten in bestuur en medezeggenschap. Conclusie: de vergoeding van de assessoren staat niet meer in verhouding staat tot de taken die ze doen.

Deze bestuursleden, die zich voornamelijk richten op studentenzaken, kregen steeds meer verantwoordelijkheden. De assessor is geprofessionaliseerd, aldus het onderzoek. Het aantal uren dat ze per week werken is ook omhoog gegaan. De vergoeding die ze krijgen steeg echter niet mee. Dat moet veranderen, vindt het college.

De universiteitsraad besprak maandag het voorstel van het college om de beloning van de studentbestuurders fors te verhogen. Nu krijgen de assessoren ruim duizend euro per maand, vertelde Maarten Wille van studentenpartij LSP en voorzitter van de raadscommissie personeel, studentenzaken & internationalisering. ‘Het college wil dat met 527 euro verhogen.’

Ongelooflijk en exorbitant

De raad vindt het prima om de assessoren beter te betalen, maar een verhoging van meer dan vijftig procent is veel te veel.

‘Ik mis een plan om te zorgen dat assessoren het minder druk krijgen. Daar moet je de oplossing zoeken’

‘Ik ga niet akkoord met dit voorstel’, zei Bas Knapp (LSP), die zelf assessor bij Rechten is geweest. ‘Ik vind ongelooflijk dat je met zo’n exorbitante verhoging komt, terwijl er tientallen studenten zijn die wel beter beloond mogen worden voor hun werk.’

Knapp legde ook de nadruk op het minder zwaar maken van de functie. ‘Daar moet je de oplossing zoeken. Ik mis een plan van aanpak om te zorgen dat assessoren het minder druk krijgen.’

Te grote stap

Maaike van Naerssen van personeelspartij FNV was ook tegen: ‘We zien de waarde van de assessor, maar een verhoging van meer dan vijftig procent is een te grote stap.’

De beeldvorming is ‘ook niet optimaal’ vond Remco Breuker (FNV). ‘Als je ziet dat het ministerie van Onderwijs wil bezuinigen en er zoveel docenten zijn met tijdelijke contracten. Bij onderwijs en onderzoek zijn dit soort verhogingen ook niet mogelijk, en daar wordt al zo lang gevraagd om meer geld.’

De helft van de raad was in eerste instantie voorstander van het voorstel, maar liet zich overtuigen door de critici. Het college wordt daarom ook gevraagd ‘alles op alles te zetten om het takenpakket van de assessoren te verlichten’ en met een nieuw voorstel te komen.

Aanvulling 7 juli

De situatie rond de beloning ligt ingewikkelder dan eerder weergegeven. Rond 2016 kregen assessoren een samengestelde vergoeding van rond de 1000 euro per maand (Als die voorwaarden in 2021 nog zouden gelden, gaat het om ongeveer 1100 euro). In 2020 is er besloten de vergoeding te verhogen naar een beloning van rond de 1600 euro. De huidige assessoren ontvangen dit bedrag. De universiteitsraad is het daar niet mee eens, en het beloningssysteem gaat dus op de schop voor september 2021. De discussie tussen college en de raad ging over dit nieuwe systeem.

Betere beloning voor studenten in medezeggenschap

Het college van bestuur wil ook de zittingstermijn van studentleden in de universiteitsraad en faculteitsraden verlengen van een naar twee jaar.

Op die manier kunnen de studenten meer kennis opbouwen en ontstaat er meer continuïteit. Afzwaaien na een jaar moet echter wel mogelijk blijven. De universiteitsraad is nog niet akkoord met dit plan en wil graag meer onderzoek naar de voor- en nadelen van verlenging.

Verder komt er waarschijnlijk een vergoeding voor bestuurders van studentenpartijen. De raad vindt wel dat deze ‘idealiter onafhankelijk is van het aantal leden en bestuursleden van de studentenpartij en redelijk toegankelijk moet zijn voor iedere partij’.

Een ander plan is het gelijktrekken van de vergoeding van alle studentleden van faculteitsraden. Nu zijn er nog verschillen in beloning tussen faculteiten. Het college stelt anderhalve bestuursmaand plus een onkostenvergoeding voor, wat neerkomt op 600 euro per jaar.

De raad zet in op een vergoeding van twee bestuursmaanden plus onkostenvergoeding en wil graag 750 euro, ‘gezien de grote verdienste die faculteitsraadsleden leveren aan de universitaire gemeenschap’.

Aanstaande maandag spreken het college en de raad over de plannen.