Nieuws
Kamer wil van bsa af, en de minister eigenlijk ook
De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van GroenLinks aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen universiteiten te verzoeken het bindend studieadvies te schrappen.
Vincent Bongers
dinsdag 27 oktober 2020

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) diende onlangs tijdens het debat over de begroting van het Ministerie van Onderwijs een motie in over het schrappen van het bindend studieadvies. De partij stelt dat studenten die vanwege te weinig punten van een opleiding worden getrapt, vaak bij een andere universiteit dezelfde studie weer oppakken. Dat rondpompen van studenten is niet erg zinvol.

Verder is het zonde dat ‘gemotiveerde studenten door het bsa gedwongen hun opleiding moeten verlaten, die ze wel succesvol hadden kunnen halen’. Ook doet het dwingend advies afbreuk ‘aan de eigen verantwoordelijkheid van de studenten’. Het belemmert verder de ontwikkeling van studenten omdat er minder ruimte is voor ‘bestuursactiviteiten, deelname aan de medezeggenschap en vrijwilligerswerk’.

De kans dat het bsa verdwijnt is groot. De minister is geen fan van de regeling

Vanwege corona waren er al afspraken gemaakt om het bsa op te schorten. Nog een reden voor GroenLinks om de regeling dan maar helemaal te schrappen. Westerveld verzoekt dan ook ‘de regering, om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan om het bindend studieadvies te vervangen door een advies dat enkel adviserend is’. Een meerderheid in de Kamer steunt het voorstel van GroenLinks.

De kans dat het bsa ook echt verdwijnt is best groot. De Kamer vindt in minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven namelijk een bondgenoot. Zij stelt dat het bsa studenten te veel onder druk zet en wil er eigenlijk ook wel vanaf.

In september 2018 zei Van Engelshoven bij de opening van het academisch jaar in Tilburg dat er een maximum van veertig punten aan het bsa moest worden verbonden. In Leiden is dat 45 punten. De Leidse rector Carel Stolker vond dat toen een ‘ontzettend stom’ idee. De minister slikte het plan even later ook weer in, maar nu lijkt er dus helemaal een einde aan het bsa te komen.

Update: 

Minister Van Engelshoven heeft inmiddels via Twitter gereageerd. 'Ik vond het bindend studieadvies (bsa) al te teveel uitgaan van rendement', schrijft ze. 'Goed om te zien dat er nu ook in de Tweede Kamer breder draagvlak is gekomen om het bsa aan te passen.' Ze gaat 'aan de slag' met de motie.