Nieuws
Het was dus wél mis bij Navigators, zeggen LHBTI-leden. En nu zijn er Kamervragen
De ophef rondom christelijke studentenorganisatie Navigators, waar LHBTI-leden anders zouden worden behandeld dan heteroseksuele leden, houdt aan. Nu zijn er ook Kamervragen gesteld.
Sebastiaan van Loosbroek
dinsdag 22 december 2020

In oktober onthulde Mare de zogeheten Koersbepaling Homoseksualiteit, waarin staat dat van homoseksuele leden wordt verlangd dat zij als single en zonder het hebben van seks door het leven gaan. Ook werd in het document niet duidelijk gemaakt of homoseksuele leden met een seksuele relatie een bestuursfunctie mogen bekleden, terwijl er al jaren geruchten zijn dat zij hiervoor worden geweigerd. De Koersbepaling Homoseksualiteit is opgesteld door Navigators, de organisatie waar de Leidse studentenvereniging NSL onderdeel van is.

De publicatie leidde tot veel ophef. Wethouder Paul Dirkse (D66) ging in gesprek met bestuurders van NSL, later volgde rector Carel Stolker. Zij kwamen op basis van die gesprekken allebei tot de conclusie dat er bij NSL ‘op geen enkele manier de wens is om te discrimineren als het gaat om bestuursfuncties voor homoseksuele leden’.

Het nieuws over de Koersbepaling werd ook opgepikt door landelijke media, waaronder HP/De Tijd. D66-Kamerlid Jan Paternotte noemde het beleidsdocument ‘ontluisterend’ en heeft vragen over de kwestie ingediend bij onderwijsminister Van Engelshoven.

Volgens (oud-)leden heeft er in ieder geval tot 2018 ‘jarenlang uitsluiting op basis van geaardheid plaatsgevonden’

Navigators heeft in Mare meermaals ontkend dat er sprake is of is geweest van discriminatie. Maar HP/De Tijd schrijft nu op basis van verhalen van (oud-)leden dat er in ieder geval tot 2018 ‘jarenlang uitsluiting op basis van geaardheid heeft plaatsgevonden’, waarbij LHBTI-leden werden geweigerd voor (bestuurs)functies.

Pas na jarenlange druk vanuit de leden om ‘helderheid te verschaffen over homoseksualiteit’, kwam Navigators in 2018 met de Koersbepaling Homoseksualiteit. HP/De Tijd schrijft dat het beleid sindsdien anders is en homoseksuele leden met een relatie nu wel in het bestuur mogen.

Navigators zegt in reactie op het artikel dat ‘deze verhalen ons pijnlijk duidelijk maken dat wij als Navigators nog veel werk moeten verzetten om LHBTI zich welkom en geliefd te laten voelen binnen onze studentengroepen’.

D66 en VVD stellen Kamervragen

D66-Kamerlid Jan Paternotte wil van minister Van Engelshoven van Onderwijs weten wat de hoogte is van de bijdrage en de bestuursbeurzen die onderwijsinstellingen de afgelopen vijf jaar aan de afdelingen van Navigators hebben verstrekt en of Navigators daarnaast ook nog middelen van de rijksoverheid krijgt.

Ook vraagt hij de minister welke verantwoordelijkheden onderwijsinstellingen hebben als zij subsidie of bestuursbeurzen verstrekken aan studentenorganisaties die discriminatoir beleid hanteren.

Daarnaast vraagt Paternotte of de minister de mening deelt dat ‘studentenorganisaties die lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen ontmoedigen om bestuursfuncties te vervullen, of anderszins discriminatoir beleid hanteren of onderschrijven, niet met belastinggeld gesteund horen te worden’. Verder wil hij weten of Van Engelshoven bereid is ‘de voorwaarde op te nemen dat studentenorganisaties alleen in aanmerking voor publieke financiering komen als zij geen discriminatoir beleid hanteren’.

Ook VVD-Kamerlid Dennis Wiersma heeft, in aanvulling op die van Paternotte, vragen aan de minister gesteld. Hij wil weten of de minister ook bekend is met andere studentenverenigingen die intern onderscheid maken tussen LHBTI- en heteroseksuele leden en of zij hier actief navraag naar wil doen. Daarnaast wil Wiersma dat onderwijsgeld niet meer wordt gebruikt ‘om discriminatie mogelijk te maken’.