Nieuws
Haagse raad eist meer inspraak: ‘We zitten hier niet voor de sier’
De leden van de faculteitsraad van Governance and Global Affairs (FGGA) vinden dat ze over bepaalde plannen te weinig worden gehoord.
Susan Wichgers
maandag 31 mei 2021

Dat bleek onlangs toen in de faculteitraadsvergadering werd gesproken over de inschrijvingstermijn voor vakken. FGGA hanteert nu nog geen sancties als studenten zich te laat inschrijven voor onderwijs, maar met de komst van een nieuw ‘studentenportal’ dat uSis moet gaan vervangen zit dat er mogelijk wel aan te komen, omdat de universiteit graag voor elke faculteit dezelfde regels hanteert.

Faculteitsraadsvoorzitter Pauline Hutten plaatste vraagtekens bij de manier waarop die beslissing tot stand is gekomen. ‘FGGA had het altijd goed geregeld, maar gaat nu mee met de andere faculteiten en wordt flink benadeeld door dit nieuwe systeem.’

Volgens de raad zou de komst van het nieuwe portal, dat studenten herinneringen stuurt als ze zich vergeten in te schrijven, genoeg zijn. Als er consequenties aan worden verbonden, krijgen examencommissies mogelijk ‘stapels verzoeken’ om toch nog mee te mogen doen.

Ernstige zorgen

Hutten: ‘Ik maak me echt ernstige zorgen. Wij hebben nooit de kans gekregen om hier bezwaar tegen te maken, en andere mensen binnen de faculteit ook niet.’

Volgens vice-decaan Koen Caminada is er geen mogelijkheid voor de faculteit om hier inspraak in te hebben. ‘De besluitvorming wordt op een ander niveau gedaan. Daarin zijn we wel betrokken, zoals jullie indirect betrokken hadden kunnen zijn via de universiteitsraad. Op bepaalde onderdelen hebben jullie invloed en op andere onderdelen niet, dat is hoe wij als universiteit zijn georganiseerd.’

‘Jullie zorgen zijn helder, ze spatten uit het scherm. We komen erop terug’

Emre Sener van de personeelsgeleding reageerde dat die ‘lokale bevoegdheid’ er wel degelijk is. ‘Want als de examencommissie het niet kan dragen, dan kunnen de verzoeken niet op tijd verwerkt worden en zijn ze niet rechtsgeldig. De situatie bij ons is prima zonder die verplichting. Dit gaat geheid fout en studenten gaan zeer grote problemen ervaren.’

Decaan Erwin Muller gaat kijken naar de mogelijkheden, zegde hij toe. ‘Jullie zorgen zijn helder, ze spatten uit het scherm. We komen rond de implementatie van dit geheel bij jullie terug de volgende keer.’

Niet meepraten

Later in de vergadering uitte de raad opnieuw zorgen over het gebrek aan inspraak. Het bestuur legde een notitie voor over de informatiemanager, iemand die onder andere over data en privacy gaat. Die functie wordt opgeknipt in verschillende functies, en die van informatiemanager is dan nog maar voor één dag in de week.

Volgens de raad zijn daarin allerlei beslissingen genomen waar de raad niet over heeft kunnen meepraten. Hutten: ‘We zitten hier niet voor de sier. Over dit stuk heb ik de afgelopen tijd veel mensen van onze achterban gesproken. Er zijn heel veel zorgen over.’

De raad had vooral kritiek op het kleiner worden van de functie. ‘Volgens mij ligt er binnen de faculteit al veel langer een groot gat op het gebied van beleid rondom data, auteursrecht en dataverzameling, zeker in de afgelopen periode waarin we meer digitaal gaan doen’, zei Hutten.

‘Er zijn heel veel zorgen over. We zitten hier niet voor de sier’

‘Binnen de instituten zijn mensen aan het zwemmen. Ze maken eigen beleid, dus een groot gedeelte van wat een informatiemanager zou moeten doen, wordt inmiddels al per instituut gefragmenteerd uitgevoerd.’

Ook geen adviesrecht

Hutten wilde weten waarom de faculteitsraad niet eerder om advies is gevraagd. ‘Als faculteitsraad hebben we op z’n minst adviesrecht. Die mogelijkheid is ons niet geboden. Maar belangrijker nog: hier zijn zorgen over en ik denk dat je ze niet gezien hebt.’

Directeur bedrijfsvoering Niels Laurens gaf aan de notitie wel besproken te hebben met instituutsmanagers. ‘Daar heb ik die zorgen niet gehoord. Daarbij zijn we nog bezig met het uitwerken van het profiel: wat willen we dat de informatiemanager gaat doen? Als daaruit komt dat we een groter profiel nodig hebben, kan dat natuurlijk ook. Als jullie mee willen denken, kunnen we daarover praten.’

Uiteindelijk besloot Muller de notitie toch ‘formeel terug te nemen’. ‘We gaan het met het bestuur bespreken en komen er op een later moment bij jullie terug.’

Het is niet de eerste keer dat de faculteitsraad ontevreden is over het gebrek aan inspraak. Afgelopen herfst zeiden verschillende raadsleden ook al ontevreden te zijn over de wijze waarop de medezeggenschap in Den Haag functioneert.