Nieuws
Haagse raad is ontevreden over eigen rol (en wil meer waardering)
De faculteitsraad van de Faculty of Governance and Global Affairs (FGGA) is ontevreden over de wijze waarop de medezeggenschap in Den Haag functioneert.
Susan Wichgers
maandag 26 oktober 2020
Illustratie Silas

De Haagse raad had vier verbeterpunten opgesteld voor het bestuur: meer Engelstalige documenten, vergoeding of compensatie voor raadsleden en meer zichtbaarheid van de medezeggenschap.

Het faculteitsbestuur heeft daar schriftelijk op gereageerd, maar niet naar tevredenheid van de raad, bleek vorige week in de faculteitsraadsvergadering.

‘Het voelt een beetje alsof er een gebrek aan waardering in zit’, zei raadslid Job Kemperman van de studentgeleding. Hij doelde onder andere op het punt van de vergoedingen. Het bestuur had laten weten ervoor open te staan een goede oplossing te vinden, maar dat dit het beste kon via een ‘universele richtlijn’.

‘Het zou natuurlijk raar zijn als je straks hele scheve vergoedingen krijgt tussen faculteiten’, zei Kemperman daarover. ‘Maar het onderwerp doorschuiven naar centraal en daarmee de zaak afdoen, daar kunnen we ons niet in vinden. Misschien is de waardering er wel, maar we zien het niet terug.’

‘Die waardering is er zonder meer’, antwoordde decaan Erwin Muller. ‘Maar wat we ook niet willen is dat er te grote verschillen gaan ontstaan tussen faculteiten. Dat leidt onmiskenbaar tot gedoe. Misschien hebben we het iets te bureaucratisch opgeschreven, maar dit is een heel blij stuk hoor. Dat hebben we kennelijk niet helemaal goed verwoord.’

‘Het voelt een beetje als gebrek aan waardering’

‘Ik had de blijheid achter dit bureaucratische stuk ook niet helemaal gevangen’, reageerde raadslid Pauline Hutten van de personeelsgeleding. ‘Fijn dat je dit nog even benadrukt. Ik wil toch nog eens het punt herhalen over de Engelse taal. Het lukt me al niet om überhaupt een goed woord te vinden voor medezeggenschap of kwaliteitsmiddelen, laat staan om ruim 90 pagina’s te vertalen.

‘Dat is wel wat we nu aan het doen zijn met z’n allen, omdat het vanuit de faculteit niet wordt geregeld. Daar ligt een groot probleem. Om onze achterban goed te kunnen bereiken moeten er echt samenvattingen in het Engels voorhanden zijn. Het kan niet zo zijn dat de faculteitsraad dat zelf moet gaan doen.’

‘Het is ook in het belang van het bestuur om hier aandacht aan te besteden’, vulde personeelsraadslid Emre Sener aan. ‘Ook vergoeding en communicatie zijn belangrijke punten. De afgelopen twee jaar van de verkiezingen hebben we twee keer op rij te weinig kandidaten gehad voor de faculteitsraad.’

‘Wij werken al twee jaar lang met een collega te weinig. Elke collega die we erbij kunnen krijgen, is heel waardevol. Ik denk dat we wel mensen kunnen trekken als deze punten zouden verbeteren. Dan krijgen we hopelijk een daadwerkelijke verkiezing.’

Het faculteitsbestuur gaat ermee aan de slag, beloofde Muller. ‘In the end helpt dat natuurlijk de besluitvorming, het helpt ons ook. We gaan met de faculteitsraad afspraken maken om hier vervolg aan te geven.’