Nieuws
Geen Engelse b
Het plan om drie bacheloropleidingen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Engelstalig te maken, is weggestemd door de faculteitsraad.
Anoushka Kloosterman
donderdag 14 september 2017

Vice-decaan Han de Winde maakte voor de zomer het plan bekend om van de bachelors sterrenkunde, informatica en natuurkunde vanaf het collegejaar 2019/2020 volledig Engelstalige opleidingen te maken.

Op de afgelopen faculteitsraadvergadering op 28 augustus stemde een meerderheid tegen. Het was vier tegen vijf toen het over informatica ging, en één tegen acht bij de overige twee opleidingen.

Internationalisering was een belangrijke reden voor het plan, maar de argumenten om het Engels wél als voertaal in te voeren wegen volgens de raad niet op tegen de tegenargumenten. Ze vinden ook niet dat er sprake is van ‘noodzaak’, zoals die in de Wet op Hoger Onderwijs staat, meldt een brief aan het faculteitsbestuur van Martijn Janse, voorzitter van de faculteitsraad.

‘De raad wil wel benadrukken dat het Engels wel gebruikt kan worden in het onderwijs, indien dit het meest praktisch is. Ze geeft daarom mee als advies dat er pragmatisch omgegaan moet worden met de te gebruiken taal in het onderwijs; als een docent alleen Engels spreekt, kan er overgeschakeld worden naar het Engels.’

‘Nederlands is de eerste officiële taal van Nederland en de raad is principieel van mening dat die taal waar mogelijk gebruikt moet worden in het onderwijs,’ staat in de brief.

Bij sommige opleidingen kan het wel praktisch zijn Engels als voertaal in te voeren, denkt de raad, bijvoorbeeld als het gaat om een heel specialistische master die veel internationale studenten trekt. Maar dit geldt volgens hen niet voor bacheloropleidingen. ‘Die zijn niet specialistisch en trekken hooguit een beperkt aantal internationale studenten aan.’

Verder meent de raad dat de kwaliteit van onderwijs achteruit zal gaan als er lesgegeven wordt in een taal die zowel de docenten als de studenten niet als beste beheersen. ‘Zowel studenten als docenten kunnen zich beter uitdrukken in het Nederlands.’

Daarnaast zien de raadsleden de bachelor als een ‘brug’ tussen het Nederlands en Engels, en is de aansluiting van middelbare school naar hoger onderwijs beter als de voertaal de eigen taal is: ‘Opmerkend dat de meeste studenten uit Nederland komen en zullen blijven komen.’

Engels als voertaal zou de toegankelijkheid van de opleidingen verkleinen, waardoor de kans bestaat dat ‘een deel van de Nederlandse scholieren met hoge potentie verloren raakt, puur vanwege de taal en niet de inhoud.’

De bètafaculteit krijgt overigens wel een Engelstalige opleiding: de bachelor of bioscience gaat, volgens de planning, in 2018 van start.