Nieuws
Dramatische taaltoets
Meer dan de helft van de eerstejaars rechtenstudenten heeft een onvoldoende gehaald voor de taaltoets. Het bestuur vindt de resultaten ‘dramatisch’ en wil volgend collegejaar scherpe consequenties verbinden aan het zakken voor de toets.
woensdag 25 april 2012

Dit bleek tijdens de faculteitsraad van maandag. De raad steunt het beleid. Deelname was dit jaar al verplicht, maar aan onvoldoendes werden echter nog geen consequenties verbonden. Vanaf volgend collegejaar moeten de studenten de toets halen om door te stromen. Zij krijgen hiervoor in totaal vier pogingen. Lukt het dan nog niet, dan is het einde oefening.In november vorig jaar maakten 998 studenten de toets. 55 Procent van hen slaagde er niet in om de 78 van de 95 punten te halen die nodig zijn voor een voldoende. De herkansing in januari 2012 verliep iets beter, maar de meeste herkansers haalden weer geen voldoende.Waar gaat het mis? Eigenlijk gaat vrijwel alles fout, maar vooral met de leesvaardigheid en tekstbegrip van de eerstejaars is het heel slecht gesteld. Maar liefst 87 procent van de deelnemers scoorde een onvoldoende op de deeltoets leesvaardigheid. En daar maakt het rechtenbestuur zich grote zorgen om. ‘Als het daaraan schort, kun je echt in de problemen komen’, zei portefeuillehouder onderwijs Pauline Schuyt. ‘Als een student een wettekst leest en niet weet wat het verschil is tussen mits en tenzij, dan kan dat desastreuze gevolgen hebben.’Het gaat vaak in de discussie over taalvaardigheid over d’s en t’s. ‘Maar dat kun je nog oplossen door iemand jouw tekst te laten nakijken. Voor andere spellingsproblemen is er de spellingcontrole op de computer.’ Zo’n oplossing is er niet voor een gebrek aan taalbegrip. Juist door de slechte resultaten voelt het rechtenbestuur zich gestrekt om het taalbeleid voort te zetten. ‘We zetten hard in met de taaltoets maar we blijven deze weg volgen. Er moet iets gebeuren aan de taalvaardigheid.’Het bestuur heeft de lat wat betreft de normering hoger gelegd dan vorig jaar. ‘Eigenlijk moet je Nederlands foutloos zijn als je hier studeert.’Gezakte studenten konden voor 20 euro een cursus volgen. ‘We zijn heel teleurgesteld dat daar niemand op is afgekomen. Ook voor de organisatoren was dat heel vervelend. Wij hebben als faculteit een aanbod gedaan, dat is niet aanvaard.’Er zijn wel oorzaken aan te wijzen voor het massale wegblijven van cursisten. ‘Dit jaar was de toets verplicht maar niet verbindend. De indruk bestaat dat studenten nu dachten: “Het zal allemaal wel.”’ Veel studenten dachten zelf ook dat ze een voldoende hadden gehaald. ‘Dat viel dus zwaar tegen.’Ook zat er tussen de toets en de herkansing een tentamenperiode. Er komt volgend jaar meer ruimte tussen taaltoets en de herkansing. Verder komt er in de tutorgroepjes nog meer aandacht voor taal. ‘Even een cursusje doen, is wellicht niet voldoende voor elke student’, zei Alex Neumann van studentenpartij SGL. Schuyt: ‘Als het niet lukt om in twee maanden het gat naar een voldoende te overbruggen dan vraag ik me af of je hier wel kunt studeren. Dat is ook het signaal dat we willen afgeven.’ VB