Nieuws
De taalnorm bij Rechten omlaag, of fors bijbetalen?
Rechten overweegt de taaleis voor Engelstalige masters te verlagen, anders kost het zo’n 80.000 euro per jaar extra. Ook op andere faculteiten speelt dit probleem.
Vincent Bongers
donderdag 9 juni 2022

De faculteit Rechten heeft vier Engelstalige masterprogramma’s. Aan Nederlandse studenten wordt geen taaleis gesteld, want zij hebben een vwo-diploma en/of een bachelordiploma behaald. Buitenlandse inschrijvers moeten een taaltoets doen om toegang te kunnen krijgen tot deze masters.

De gevraagde scores voor de Engelse taaltoetsen mogen echter van het college van bestuur niet hoger zijn dan het Engelstalige niveau van een student met een vwo-diploma. Dat is nu nog wel het geval bij Rechten.

Hoger dan vwo

‘De eisen die we bij deze faculteit aan de behaalde scores in de taaltoets stellen, zijn hoger dan het niveau van een scholier die het vwo heeft afgerond’, zei Ton Liefaard van het rechtenbestuur tijdens de faculteitsvergadering. ‘Als we dat willen handhaven, dan betekent het dat alle Nederlandse studenten ook een taaltoets moeten halen, voordat ze in een master kunnen instromen. Dan worden ze namelijk gelijk behandeld als internationale studenten en dat is een vereiste in de Onderwijs- en Examenregelingen voor 2022-23.’

De kosten die dan worden gemaakt zijn voor de faculteit, vertelde Liefaard. ‘Dat kan best in de papieren gaan lopen. Het kan zomaar om 80.000 euro per jaar gaan.’

De andere mogelijkheid is om de lagere eis te accepteren. Dat levert uiteraard geen extra kosten op maar de norm gaat dan wel naar beneden. ‘Taal is cruciaal voor onze opleidingen, maar het is een fikse organisatie en kost gewoon heel veel geld. Dat is de afweging die we moeten maken.’

Geen hard bewijs

‘Wat vinden de opleidingsdirecteuren hiervan?’, vroeg personeelsraadslid Elsemieke Daalder.

‘Het beeld is gemengd bij hen’, reageerde Liefaard. ‘De eerste reactie was: laten we norm niet verlagen. Maar als je gaat inzoomen zijn er ook andere zaken die spelen. Er is geen hard bewijs dat een taaltoets ervoor zorgt dat de studie makkelijker wordt gehaald. Daar komen dan nog de kosten bij. Als je dat allemaal op een rij zet, dan word je pragmatischer.’

Andere faculteiten hebben overigens ook met dit probleem te maken. Volgens een notitie van Rechten laat de faculteit Governance and Global Affairs de taaleis los. Geesteswetenschappen zou een jaar uitstel hebben gekregen om een besluit te nemen. Dat heeft ermee te maken dat het bij deze faculteit gaat om taaleisen bij 30 opleidingen: 7 bachelors en 23 masters. Bij Geesteswetenschappen wordt met name de verlaging van de eis voor de bachelors als problematisch gezien.