Nieuws
Conflict over toeslag studenten met beperking
Betaalt de gemeente Leiden nu wel of niet genoeg studietoeslag aan studenten met een beperking? Over die vraag steggelden de gemeenteraad en wethouder Abdelhaq Jermoumi deze week.
Sebastiaan van Loosbroek
donderdag 9 november 2023

De kwestie kwam aan het rollen door een artikel van Mare over de studietoeslag, vertelde duoraadslid Cato Weggen van Studenten voor Leiden vorige week donderdag in de commissie werk en middelen. Uit dat bericht bleek dat gemeentes verschillende bedragen hanteren voor deze toeslag, bedoeld voor studenten die als gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie geld te verdienen maar geen recht hebben op een Wajong-uitkering.

Uit die inventarisatie bleek dat de Leiden zich weliswaar houdt aan de landelijk vastgestelde norm van 167 euro voor 18-jarigen, maar dat de gemeente Den Haag bijvoorbeeld 334 euro per student uitkeert. Gemeentes hebben namelijk beleidsvrijheid om meer uit te keren dan de norm voorschrijft.

Volgens Weggen had het college echter beloofd om deze studenten een veel hoger bedrag te geven, namelijk 300 euro per maand. ‘Op 11 november 2021 is er een verzamelamendement ingediend waarin werd verzocht deze toeslag voor studenten in Leiden te verhogen naar 300 euro’, legt ze telefonisch uit. Op dat moment was de toeslag nog honderd euro. ‘Dat voorstel is aangenomen en zou per 1 januari 2022 worden uitgevoerd. Maar voor zover ons bekend is dit nooit gebeurd.’

Volgens Weggen was het idee afkomstig van D66 en schaarde de hele gemeenteraad zich erachter. Mare heeft het verzamelamendement ingezien.

‘Als er geen uitvoering is gegeven aan het verzamelamendement, is dat behoorlijk ernstig’

In de commissie vroeg Weggen aan wethouder kansengelijkheid en onderwijs Abdelhaq Jermoumi (PvdA) waarom het amendement niet is uitgevoerd en of hij van plan is de toeslag alsnog te verhogen. Ook wilde ze weten hoe de wethouder de regeling beter bekend wil maken onder de doelgroep. ‘Slechts 103 studenten maken gebruik van de toeslag, dat is minder dan er daadwerkelijk recht op hebben.’

Jermoumi kon die vragen niet ter plekke beantwoorden en zei de raad er maandag schriftelijk over te informeren. ‘Anders ga ik u informatie geven die niet correct of incompleet is’, aldus de wethouder.

Raadslid Pieter Krol van de ChristenUnie ging daar niet mee akkoord. ‘Op zich goed dat die brief er komt, maar net werd de suggestie gedaan dat er geen uitvoering zou zijn gegeven aan het verzamelamendement. Als dat zo is, is dat behoorlijk ernstig. Daarover wil ik nu al duidelijkheid.’

Daarop werd de vergadering geschorst, zodat de wethouder ‘informatie kon ophalen’. Maar ook dat leverde geen resultaat op. Hoewel Jermoumi maandag al met een brief zou komen om de kwestie op te helderen, kwam die pas woensdagmiddag. Daarin laat de wethouder weten dat er niets onoorbaars is gebeurd.

‘Naar aanleiding van het verzamelamendement is de hoogte van de studietoeslag aangepast’, schrijft Jermoumi. Vanaf 1 januari 2022 kregen deze studenten volgens hem 300 euro per maand voor de duur van een jaar. Daarna is overgegaan op de landelijke norm van 167 euro. Dat was volgens de wethouder ook de afspraak met de raad: ‘De verordening zou worden ingetrokken vanaf het moment dat de landelijke wetgeving omtrent individuele studietoeslag geldt, de raad was daarvan op de hoogte.’

Wel voegt de wethouder eraan toe dat het ‘gepast was geweest als we u bij het vaststellen van de beleidsregels per brief hadden geïnformeerd over de inwerkingtreding van de landelijke wetgeving en wijziging van de bedragen’.

Cato Weggen liet woensdagavond in reactie op de brief weten ‘alles nog even goed onder de loep te nemen’.