Nieuws
College belooft dat er minder tijdelijke contracten komen
Door druk van de universiteitsraad komt er meer aandacht voor het terugdringen van tijdelijke contracten in het nieuwe strategisch plan van de universiteit. Maar niet alle raadsleden vonden de toezeggingen van het college van bestuur voldoende om in te stemmen met de toekomstvisie van de universiteit.
Vincent Bongers
donderdag 16 december 2021

Iedere zes jaar maakt de universiteit een strategisch plan met doelstellingen en ambities. Het college is bezig met het schrijven van een toekomstvisie voor de periode 2022-2027. 
De universiteitsraad vond bij de bespreking van het nieuwe plan twee weken geleden dat er te weinig aandacht was voor het aanpakken van de werkdruk en met name het terugdringen van tijdelijke contracten. Aangejaagd door actiegroepen als Casual Leiden en WOinActie opperde de raad om een maximaal percentage aan tijdelijke contracten in het plan op te nemen.

Bedrijfsrisico

Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar de aangepaste strategie is wel concreter geworden, vond de raad. In de tekst van het strategisch plan staat nu dat het college ‘het percentage docenten in tijdelijke dienst substantieel zal verlagen. We zetten daarbij in op meer vaste dienstverbanden.’
Het college kwam ook met een memo waarin staat dat alle docenten die structureel werk doen een vast contract zouden moeten krijgen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er meer ‘langdurige tijdelijke contracten’ komen van vier en zes jaar. Al zijn contracten van één of twee jaar nog steeds mogelijk maar ‘onder strikte voorwaarden’ en alleen als de langer lopende contracten ‘teveel bedrijfsrisico met zich meebrengen. Denk aan nieuwe opleidingen en medewerkers die geheel nieuw zijn in de universitaire wereld’.

Docenten moeten ook een betere begeleiding krijgen. ‘Tijdens de contractduur biedt de universiteit loopbaanbegeleiding voor perspectief elders na afloop van het docentschap.’ De raad was blij met de stappen die het college wil nemen rond de contracten. ‘We zien graag waar dit toe leidt,’ zei Maaike van Naerssen van personeelspartij FNV. ‘Het is heel fijn dat er een eerste aanzet is.’

Fikse problemen

Niet alle raadsleden stemden in met het strategisch plan. Personeelsraadslid Remco Breuker (FNV) was niet tevreden. ‘Het plan is nog niet urgent genoeg. Ik ben het niet eens met de stelling van het college dat het grosso modo goed gaat met de universiteit. Die analyse kan ik niet delen. Er zijn fikse problemen, dit plan is niet goed genoeg om die aan te pakken.’

‘Wij zien die uitdagingen wel degelijk’, reageerde collegevoorzitter Annetje Ottow. ‘Dit is echter een sterke universiteit en we  menen dat wie die uitdagingen aankunnen. Het hangt er ook vanaf wat er vanuit de buitenwereld op ons afkomt.’
Timothy de Zeeuw (FNV) stemde ook tegen. ‘Er zitten mooie dingen in het plan, maar ik mis nog steeds concrete targets’, vond hij. ‘Ik weet nog steeds niet waar deze visie ons naar toe gaat leiden.’ Ook Niko Kontavas van personeelspartij PhDoc ging niet akkoord.

‘Ronkend’ strategisch plan Geesteswetenschappen ingestemd

Ook het facultair strategisch plan 2022-2027 van de faculteit Geesteswetenschappen is ingestemd door de faculteitsraad.
In de vergadering van november, tijdens de bespreking ervan, was er vooral kritiek op het punt van loopbaanontwikkeling. De raad vond dat het plan ‘te rooskleurig’ was geformuleerd, dat maatschappelijke impact van onderzoek te sterk als doel was gesteld en dat er te weinig aandacht was voor de carrièremogelijkheden voor ondersteunende staf.

‘Waardevolle feedback die is verwerkt in de voorliggende versie’, schrijft het faculteitsbestuur daarover in een brief aan de raad.

Op het aangepaste plan klonk tijdens de laatste raadsvergadering niet meer zozeer inhoudelijke kritiek, maar wel op de manier waarop het document is geformuleerd. Raadsvoorzitter Jan Sleutels: ‘Het probleem met dit soort teksten is dat er heel veel grote woorden worden gebruikt, het is nogal ronkend.’

Decaan Mark Rutgers kon zich vinden in die kritiek, al heeft het bestuur zich proberen in te houden. ‘We hebben getracht het niet al te ronkend te maken’, reageerde hij.

Het plan werd door alle aanwezige leden ingestemd. SvL