Nieuws
Asian Library niet voor iedereen
De nieuwe Asian Library is net geopend en stroomde meteen vol met blokkende rechtenstudenten. Dat is niet de bedoeling en ze werden de zaal uitgezet, volgens studenten in de universiteitsraad. En de raadsleden zijn daar niet blij mee.
maandag 10 april 2017

Dat bleek maandag tijdens de overlegvergadering met het college van bestuur. Jaap Ulenkate van studentenpartij ONS wilde weten hoe de bibliotheek gebruikt gaat worden. ‘Er zijn 150 studieplekken. We vroegen ons af waarom tijdens tentameperiodes die studieplekken niet open zijn voor de reguliere studenten.’

‘Ik heb het signaal gekregen dat de bieb vol zit met rechtenstudenten’, reageerde rector magnificus Carel Stolker. ‘Het is wel de bedoeling dat mensen die gebruik willen maken van de Azië-collectie enige voorrang genieten. Als de UB helemaal vol zit en er blijkt extra ruimte nodig te zijn, dan valt er ongetwijfeld te praten met de bibliothecaris. We sturen nog geen studenten weg.’

‘Maar dat is al wel gebeurd’, zei Sander van Diepen van ONS. ‘Ook tijdens de tentamenperiode. Er werd gecontroleerd of mensen wel een Aziatische studie deden. Zo niet, dan moesten ze vertrekken. Ik heb daar moeite mee.’

Stolker: ‘Ik zal er met de bibliothecaris over praten. Het is prima dat studenten in de UB komen studeren, daar zijn we echt blij mee. Maar het is echt een idee om er een asian community van te maken daar. Het moet een beetje bijzonder blijven. Ik kan me dan ook voorstellen dat de bibliotheek nog een beetje aan het zoeken is hoe dat het beste kan worden geregeld.’

Overigens verschenen deze week de resultaten van het tevredenheidsonderzoek naar de UB. De bibliotheek scoort een 7,5. Uit de enquête komt ook naar voren dat er in de tentamenperiodes te weinig werkplekken zijn bij de centrale UB en de rechtenbieb.

De UB onderzoekt mogelijkheden om gedurende tentamenperiodes de toegang van de bibliotheek te beperken tot medewerkers en studenten van de universiteit. Ook worden gesprekken gevoerd met het bestuur van de faculteit Rechten over de toegang tot de bibliotheek aldaar. VB